Bygge og Anlæg

Brandvagt

Du har som brandvagt til opgave at overvåge brandrisicis såvel under som efter arbejdet på byggepladsen.

Det er et krav, at du har et certifikat i varmt arbejde som brandvagt. Du skal derfor vide, hvad du skal gøre i situationer, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning.