Bygge og Anlæg

Belægning & Vejarbejde

Hvordan arbejder man med belægning og vejarbejde?

Når man arbejder med belægning og vejarbejde, kan man både arbejde som brolægger eller forskellige grene af asfaltør. Derudover arbejder mange specialarbejdere som enten brolægger eller asfaltør, men kan også tage en uddannelse inden for feltet. Fælles for de forskellige jobs er, at jobbet foregår udenfor det meste af tiden, året rundt og i al slags vejr, samt at man er fysisk stærk, når man arbejder i disse jobs. Man arbejder som regel i hold, kombineret af både brolæggere eller asfaltører, samt en holdleder og nogle specialarbejdere, afhængigt af opgavens størrelse.

Man arbejder også sammen med andre fra bygge- og anlægsbranchen, når man laver forskellige former for belægning. Dette kan blandt andet være jordarbejdere der er med til at klargøre jorden til den nye belægning. De sørger for, at jorden er plan og har den rigtige hældning. Det er vognmænd, der sørger for at asfalten og stenene bliver transporteret hen til det sted, hvor arbejdet skal foregå.

Der er også en lang række af sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes, når man arbejder med belægning og vejarbejde. Både fordi der arbejdes med mange tunge materialer samt i arbejdsstillinger, der kan være hårde for kroppen på sigt. Der er dog de seneste år kommet forskellige maskiner og hjælpemidler, der skal gøre det mere hensigtsmæssigt at arbejde i disse stillinger. Derudover udleder asfalt både varme, og kan indeholde sundhedsskadelige stoffer inden det bliver lagt. Det er vigtigt at disse foranstaltninger bliver overholdt, for at de arbejdende ikke lider overlast over arbejdet.

Brolægger

En brolægger laver forskellige belægningsopgaver med materialer som sten, granit, beton og fliser. Opgaverne indebærer for eksempel belægning af forskellige pladser og gader samt terrasser og haver både i det offentlige og det private. Man kan også lave belægning på trapper og opgange, hvilket jo naturligvis betyder, at man også arbejder indenfor. For at arbejde som brolægger skal man have øje for detaljer og præcision, fordi man skal skabe et bestemt mønster, mens man også selv er med til at skære de forskellige sten til, så de passer perfekt i mønsteret og er ensartede.

Det kan både foregå i private hjem samt hos virksomheder og i det offentlige. Man kan være ansat i en entreprenørvirksomhed med andre håndværkere, et selvstændigt brolæggerfirma med andre brolæggere eller hos kommunerne, hvor man laver offentlige opgaver.

Asfaltør

En asfaltør arbejder med at lave reparationer samt lægge asfalt på både veje, gader og parkeringspladser. Dette indebærer alt fra små villaveje til store motorveje i mange spor.

Som asfaltør skal man have stor viden omkring de forskellige typer af asfalt og hvilke typer, der skal bruges i forskellige situationer. Derudover skal man have viden om hældninger samt mulig belastning af vejen. Dette er elementer, der kræver stort overblik og præcision, for at man er sikker på, at asfalten kan holde sig længst muligt uden af revne og sprække eller skabe store huller. Asfaltøren har ofte arbejdsopgaver, der indebærer reparation af veje og gader. Vind og vejr - især lange perioder med sne og slud - kan skabe huller i asfalten, der både kan skade biler, og være til fare for uopmærksomme trafikanter.

Som asfaltør er der både dagarbejde og natarbejde. Grunden til dette er at stærkt trafikerede veje, for eksempel i de store byer eller områder på motorvejene, som man ikke bare kan lukke af i flere timer ad gangen, fordi det er til gene for rigtig mange trafikanter. Dette arbejde kan også foregå i weekenderne. Når man arbejder med specialarbejdere, der lægger asfalt, kaldes de for asfaltarbejdere. Når man er asfaltarbejder, har man typisk et kursus i jobbet fra AMU. Det kan også være, at man har en lignende uddannelse, der har bidraget med viden til belægning og asfaltarbejde.

Hvad er en specialarbejder?

Specialarbejder er et andet navn for ufaglært. Det betyder at man ikke har nogen uddannelse i det felt, man arbejder indenfor. Som specialarbejder kan man arbejde i en bred vifte af forskellige brancher og stillinger. Forskellen mellem at være faglært og ufaglært er, at man som faglært ofte er autoriseret til at foretage det arbejde, man laver, og at man har en flerårig uddannelse i jobbet eller har haft en tilsvarende læreplads hos en virksomhed, der arbejder indenfor feltet. Dette betyder, at en specialarbejder ofte ikke må arbejde selvstændigt med de forskellige opgaver, der kan forekomme i deres felt og man skal ofte have en samarbejdspartner, der kan godkende det arbejde, der bliver lavet, så man er sikker på, at alle sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt. Er man specialarbejder, kan man tage en række kurser, der giver mere viden omkring det, man arbejder med. Arbejder man med maskiner, kan man uddanne sig til procesoperatør eller industrioperatør, hvilket giver viden om maskiner og andet teknik i industrien. Der er også en bred vifte af AMU-kurser, man kan tage.

Specialarbejder i bygge og anlæg

Når man arbejder som specialarbejder i bygge- og anlægsbranchen, er man ofte tilknyttet byggefirmaer, specialiserede håndværkerfirmaer eller entreprenører, der råder over et bredere mandskab og flere forskellige specialiseringer og stillinger. Man kan både arbejde med at fremstille materialer til branchen eller være med til at løse forskellige opgaver for kunder. Nogle af de stillinger der findes i udvinding, er savværksarbejder, teglværksarbejder, grusgravsarbejder og stenbrudsarbejder, mens stillinger i specialiserede områder kan være isolering, maskinføring, murerarbejde, brolægger, asfaltør, kloakmester og meget andet.

Specialarbejder i industri og produktion

Når man arbejder som specialarbejder i produktionsanlæg og i industrien, omhandler det ofte forskelligt lagerarbejde, men det kan også være som fabriksarbejde, hvor jobbet består af produktionsarbejde. Lagerarbejde kan både være pakke- og forsendelsesopgaver, men også mere praktiske arbejder der foregår gennem computere. Dette kan være sprøjtemaling, elektronisk montage og meget mere.

Fabriksarbejde kan for eksempel være forskelligt støberiarbejde og andre opgaver indenfor jern og metal. Derudover er der også opgaver i tekstilindustrien og beklædningsindustrien, hvor der blandt andet indgår produktion af tøj, stof og garn, møbler, tæpper og meget andet, vi bruger i hverdagen.

Fælles for mange af stillingerne er, at de hovedsageligt består af opgaver, hvor man skal styre forskellige maskiner.

Hvor arbejder man med belægning og vejarbejde?

Man arbejder oftest med belægning og vejarbejde udendørs. Mens belægningsarbejde foregår i al slags vejr, er det begrænset, hvornår man kan lægge asfalt, fordi blandingen er koncentreret og ikke må skades eller fortyndes, inden den er tør. De forskellige jobs foregår både på offentlige veje, parkeringspladser, hos virksomheder og store produktionsvirksomheder og hos private.