Bygge og Anlæg

Arbejdsmand

Hvad er en arbejdsmand?

En arbejdsmand har mange navne. Udover arbejdsmand er jobbet også kendt under specialarbejder og ufaglært. En arbejdsmand (eller kvinde) har ikke nødvendigvis nogen uddannelse i det felt, man arbejder, men kan have kurser, oplæring og andet viden, der gør, at de kan udfylde jobbets krav. Der findes specialmedarbejdere i de fleste brancher i Danmark.

Forskellen mellem at være faglært og ufaglært er, at man som faglært ofte er autoriseret til at foretage det arbejde, man laver, og at man har en flerårig uddannelse i jobbet eller har haft en tilsvarende læreplads hos en virksomhed, der arbejder indenfor feltet. For specialarbejdere betyder det, at der i nogle stillinger er arbejdsopgaver, de ikke må løse, fordi de ikke har den nødvendige uddannelse. Det kan betyde, at man ikke kan styre selvstændig virksomhed i sit felt, og at man i nogle tilfælde skal have en samarbejdspartner, der kan autorisere og godkende det arbejde, man udfører og som kan sikre, at man overholder alle sikkerhedsregler.

Hvis man er ufaglært og ønsker at få viden i et bestemt felt, findes der mange AMU-kurser, der kan gøre en i stand til at tage et arbejde i et bestemt felt. Man kan også tage kortere uddannelser, hvoraf nogle blot varer et år til halvandet. Man kan for eksempel uddanne sig til industri- eller procesoperatør, hvis man arbejder med maskiner og forskelligt andet teknologi på industriområdet.

Man kan arbejde som specialarbejder i mange forskellige brancher fra bygge og anlæg til industri og produktion til restaurationsbranchen. Nedenfor er der eksempler på, hvordan man kan arbejde som ufaglært i de forskellige brancher.

Arbejdsmand i bygge og anlæg

I bygge- og anlægsbranchen findes der mange forskellige stillinger, man kan tage som ufaglært. Nogle kræver kurser eller en smule uddannelse, mens andre blot kræver engagement og viljen til at udføre et godt stykke arbejde.

Man er typisk tilknyttet et byggefirma, en håndværksvirksomhed eller en entreprenør, der råder over flere forskellige håndværkere og mandskab. Man kan også være ansat i virksomheder, der producerer materialer til branchen. Dette kan for eksempel være på et savværk, et teglværk eller som grusgravsarbejder eller stenbrudsarbejder. I disse virksomheder er det ofte en fordel at have kørekort til gaffeltruck, forskellige maskiner eller andre certifikater, der giver mulighed for at betjene store maskiner.

Er man ansat hos byggevirksomheder eller hos entreprenører, kan man løse opgaver for kunder. Dette er ofte sammen med uddannede håndværkere som malere, murere og tømrere, hvor man så løser de enklere opgaver. Dette kan være opgaver som maskinføring af kraner og gravemaskiner, murerarbejde, hvor man henter materialer og laver blandinger, kloakarbejde, isoleringsarbejde eller arbejde som asfaltør og andet vej- og jordarbejde. Man følger ofte en person, der er uddannet i feltet og løser de forskellige opgaver i fællesskab. I mange tilfælde er det vigtigt, at der er en person, der kan autorisere arbejdet.

Specialarbejder i industri og produktion

Hvis man arbejder som specialarbejder i produktionsanlæg og på industriområdet, løser man opgaver, der indeholder forskelligt lagerarbejde. Dette kan være pakke- og forsendelseopgaver, hvor produktet skal sendes til en virksomhed eller privatkunde. Her er det alt fra små pakker, der kan pakkes i hånden, men det kan også være på store lagre i flere etager, hvor man skal have truckcertifikat samt et godt overblik.

Man kan også lave fabriks- og produktionsarbejde. Dette kan for eksempel være i jern- og metalindustrien, hvor man støber, skærer og monterer forskellige dele i metaller. Meget af arbejdet foregår i dag på maskiner, og det kan også gøres af computere, der udfører sprøjtemaling, elektronisk montage, 3D-printing og meget andet.

Der er også arbejde i beklædnings- og tekstilindustrierne, hvor man arbejder med møbelpolstring, vævning af tæpper og sammensætning af tøj.

Fælles for industri- og produktionsbranchen er, at mange af opgaverne klares af produktionsmaskiner, hvor man så fører opsyn eller fører materialerne til de forskellige maskiner.

Specialarbejdere i transport og lager

Hvis man er ufaglært i transport og lager, kan man blandt andet arbejde som chauffør eller lastbilchauffør. Dette kræver ofte, at man har et udvidet kørekort, så man kan køre med store og tunge lastbiler. Derudover kan man ligesom i produktionsbranchen arbejde i pakkerier af forskellige slags. Dette kan både være fødevarer, tekstiler og meget andet, hvoraf blandt andet fødevarebranchen kræver, at man tager et kursus i hygiejne. Som specialarbejder kan man også arbejde som kran-og truckfører, hvilket blot kræver, at man har certifikatet til maskinerne. Man kan også arbejde i renovation og som taxichauffør.

Specialarbejder på serviceområdet

En specialarbejder inden for dette område kan lave mange forskellige ting. Arbejder man i serviceområdet, har man ofte kundekontakt, fordi man arbejder på steder, hvor andre færdes. Dette kan for eksempel være som pedel eller vagt. Man kan også arbejde som vicevært eller med rengøring, hvilket kræver, at man enten har tidligere erfaring eller uddannelse med rengøring i fødevareindustrien, i virksomheder eller hos private. På serviceområdet findes også stillinger som vinduespudser og forskellige sikkerhedsfunktioner.

Der findes derudover forskellige specialarbejdere, der arbejder med el, elværk og belysning. Dette kan for eksempel være reparationsopgaver og vagter gennem natarbejde og lignende. Her oplæres man i de ting, der er nødvendige at vide, når man arbejder med strøm herunder en del sikkerhedsforanstaltninger. Der findes også ufaglærte i andre brancher, men disse kendetegnes ikke som specialarbejdere. Dette kan for eksempel være købmænd og kassemedarbejdere, slagtere i detailbranchen, blomsterhandlere og fiskehandlere. Også her er der mange muligheder for at tage uddannelser og kurser, der specialiserer en i feltet, og som kan forbedre de kompetencer, man har. Herunder er der også kontorbud og -funktionær samt forskellige opgaver inden for dykning og kedelarbejde.

Specialarbejder i restaurations- og hotelbranchen

I denne branche findes der også specialarbejdere. Dette kan både være til rengøring på hotelværelser og lobbyer samt i køkkener og restauranter. Derudover er det forskellige stillinger på hoteller som receptionist, etage-personale, vagter og meget andet. I restaurationsbranchen er der opvaskere, tjenere og afryddere.

Specialarbejder i jordbrug- og fiskeribranchen

I denne branche er der også brug for specialarbejdere. Her er det især mange udendørs job. Det er jobs i landbruget, fiskeriet, skovbruget og i gartnerier. I disse områder kan man arbejde som graver, fisker, landmand og maskinfører, selvom mange af stillingerne kræver kurser eller uddannelser, hvis man vil arbejde med det på sigt.