Bygge og Anlæg

Anlægsgartner

Hvad laver anlægsgartneren?

Anlægsgartnere arbejder med at anlægge forskellige slags haver og arealer, der er skabt af planter, græs, stier og andre naturelementer. Dette kan både være ved private boliger og haver men også områder omkring virksomheder og offentlige områder ved sygehuse, parker og grønne områder, samt sportsarealer og meget andet. Her skal anlægsgartnere sørge for at klargøre terrænet, lægge fliser, sten og græs, plante buske, blomster og træer osv.

Der er mange forskellige opgaver som anlægsgartner. En del af opgaverne går ud på at pleje allerede eksisterende planter og træer. Dette er for eksempel beskæring og fældning af beplantning ved veje samt klipning af hække og græsslåning på offentlige grunde. Der kan også være mere unikke opgaver som at vedligeholde den voksende mængde af grønne tage samt at vedligeholde naturlegepladser og svømmesøer i de offentlige skove og parker.

Der er også administrative opgaver, som kræver kompetencer inden for matematik, og man skal have et godt overblik, fordi der er mange forskellige elementer, der skal spille sammen i anlægsprocessen. Dette kan for eksempel være beregning af tilbud og planlægningsopgaver, der omhandler ledelse af teams, salg og kontakt til kunder, samt bestilling af materialer og disponering af virksomhedens maskiner og mandskab.

En anlægsgartner kan sammensætte de forskellige buske, træer og andre elementer, der skal indgå i anlægget. Man skal vide hvilke typer af planter og træer, der passer til hvilke områder, og hvad det kræves for, at de kan overleve. I grønne områder vil man for eksempel ikke vælge blomster, der kræver meget vedligehold, og det skal ofte være planter, der er standhaftige, fordi der er mange mennesker i områderne. Der er også forskel på hvilken type jord, og hvilket klima de forskellige planter trives i. Det handler om at finde de helt rigtige planter til stilen, der samtidig ikke skader hinanden og deres evne til at vokse.

Anlægsgartnere arbejder ofte i al slags vejr, og planter og parker skal ikke kun vedligeholdes foråret og sommeren igennem men hele året rundt. Dette indebærer beplantning og beskæring samt lugning og vanding i tørre perioder. Derudover skal de forskellige planter og træer gødes, så de kan klare sig i det omskiftelige, danske klima.

Dette betyder også, at mange anlægsgartnere arbejder fast på store grønne områder, der kræver meget vedligehold. Dette kan blandt andet være slotshaver, kirkegårde, golfbaner og store byparker. Her er målet, at områderne altid ser præsentable og indbydende ud til dem, der bevæger sig i områderne. Dette kan opnås med forskellige værktøjer som fræsere, havetraktorer og store traktorer. Derudover er der en række af mindre værktøjer, der betjenes med håndkraft samt en bred vifte af haveværktøj som hækkeklippere og lignende.

Anlægsgartneren kan arbejde med forskellige gødninger og sprøjtegifte, der har til formål at beskytte planterne. Der er de seneste år kommet større fokus på at bruge midler, der ikke skader miljøet, og heller ikke skader dem, der udfører arbejdet med sprøjtemidlerne herunder de forskellige gartnere.

Hvor arbejder anlægsgartneren? 

Anlægsgartnere kan være ansat hos private anlægsgartnere. Disse løser opgaver i den private sektor med både virksomheder og private boliger. Man kan også arbejde for en entreprenørvirksomhed, der kan løse mange forskellige opgaver. Det kan både være private haver, parker af forskellig slags og fx kirkegårde, hvor gartneren anlægger gravsteder. Det kan også være som greenkeeper på et golfanlæg, hvor der er stor fokus på at holde plænen. Man kan også være ansat i en kommune, hvor man arbejder under vej og park og løser forskellige opgaver på offentlig jord. Dette kan være parker, ved veje og institutioner, sygehuse og meget andet.

Andre gartnere

Der findes også andre typer af gartnere. De er specialiserede i andre felter end anlægsgartneren og arbejder ofte mere med pleje, rådgivning og salg af planterne i stedet for at sørge for anlægsarbejdet og designet af de forskellige områder.

Væksthusgartner

En væksthusgartners opgave er at dyrke planter i store drivhuse, hovedsageligt til salg til virksomheder og grossister af planterne. Væksthusgartneren sørger for at planlægge produktionen i væksthusene og derefter gøre de forskellige planter og grøntsager klar til salg til planteskolerne, supermarkederne og mange andre. Derudover er det vigtigt at sørge for, at planterne passes korrekt, så de er flotte, når de skal sælges, samt at de ikke tager skade af skadedyr og sygdomme. Man sørger også for at vande og gøde planterne. Dette foregår ofte gennem tekniske installationer, der befinder sig i væksthuset og gør det lettere at give alle planter samme forhold.

Planteskolegartner

En gartner, der arbejder på en planteskole, har mange af de samme opgaver som væksthusgartneren. På planteskolen dyrker man for eksempel træer og buske eller mindre haveplanter. Man kan også arbejde i frilandsgartnerier eller for virksomheder, der sælger frugt, grønt og bær. Også her sørger man for, at kunden får et produkt, der ikke indeholder skadedyr og sygdomme, og at det ser flot ud. Planteskolegartneren sørger også for at planlægge den fremtidige produktion og at gøre planterne klar til at blive solgt. Derudover betjener de nogle af de samme installationer som væksthusgartneren.

Havecentergartner

En havecentergartner fokuserer på at have kundekontakt og rådgive private eller offentlige virksomheder i, hvilke planter de skal bruge og hvordan. Man har derfor en bred viden omkring mange forskellige planter og ved hvilke forhold, de trives bedst under. Gartneren kan arbejde i alle typer virksomheder, der arbejder med plantesalg herunder havecentre og planteskoler. Derudover er en af havecentergartnerens opgaver også at arbejde med salg og marketing samt indkøb.