Bygge og Anlæg

Bygge og anlægsbranchen dækker over den del af erhvervslivet, som arbejder med at opføre, ombygge eller reparere bygningsværker, og som laver anlægsarbejde. Der er mange tekniske stillinger inden for byggeri. Blandt andet bygge- og anlægskonstruktion, indeklima og energi, veje og trafik samt vand og miljø. Mange af stillingerne er specialiserede indenfor deres felt, fordi de kræver stor viden indenfor de forskellige områder. Håndværksuddannelserne er præget af forskellige projekter, og selvom man måske er knyttet til en virksomhed, skifter man hele tiden sin arbejdsplads ud enten på grund af forskellige længerevarende konstruktionsopgaver eller daglige opgaver for forskellige kunder.
Bygge og Anlæg Icon

Hvad er bygge og anlæg?

Bygge og anlægsbranchen inkluderer mange grene af specialiseringer og mange forskellige jobs inden for den del af erhvervslivet, som beskæftiger sig med at opføre, ændre og udbedre samt genoprette bygværker og anlægsarbejde af forskellig art og størrelsesforhold. Man specialiserer sig indenfor et felt, da branchen er stor og kræver mange kompetencer. Nogle af de felter der findes, er veje og trafik, indeklima og energi, vand og miljø og bygge- og anlægskonstruktion. I branchen findes mange velkendte stillinger, som giver mange muligheder for at dygtiggøre sig inden for et område.

Det er i denne branche muligt at få jobs inden for projektledelse, konstruktion og design, og man har gode muligheder for at engagere sig i miljø og meget andet.

Projekterne og opgaverne, som skal udføres, kan altså være af enten mindre eller større art og kan laves for både det offentlige, foreninger, virksomheder og private. Normalvis udbyder vedkommende, som ønsker at bygge projektet, opgaven offentligt med et udbudsmateriale, hvortil alle som ønsker at varetage projektet kan byde til. Buddet på projektet skal være givet inden en tidsfrist og bestå af detaljerede beskrivelser af, hvordan projektet vil forløbe under udførelse fra firmaet af. Herunder indgår informationer omkring arbejdsgange, byggemetoder og tidsplaner samt den pris, som man ønsker at blive betalt for at tage opgaven.

Udbyderen vælger herefter mellem de modtagne bud, den virksomhed som har det mest favorable og profitable tilbud. Det som oftest bliver taget i betragtning ved udbudsmaterialet er:

 • Prisen for arbejdets udførelse
 • Tidsplaner
 • Kvalitet

Bliver projektet udbudt af det offentlige, kan der som regel være andre relevante kriterier i spil, som for eksempel:

 • Virksomhedens økonomiske soliditet
 • Arbejdsmiljø for de ansatte
 • Bæredygtighed
 • Uddannelse og modvirkning af social dumping

Når vinderen af budrunden er fundet, kan der skrives kontrakt og herefter forpligter den virksomhed, som har taget opgaven til sig, at varetage projektet og udføre det beskrevne arbejde til rette tid, i rette mængde og i rette kvalitet. Selvfølgelig forpligter modparten sig også til at betale den aftalte pris, hvis produktet er i orden. 

Opstår der uenigheder og komplikationer mellem udbyderen og virksomheden, som har påtaget sig projektet, kan det afgøres ved voldgift. Voldgift er en betegnelse for, at man lader en sagkyndig opmand afgøre, hvad der videre skal ske og afgiver herved retten til at bringe sagen for en domstol. 

Uddannelse i bygge og anlæg

Der er mange muligheder i branchen, lige meget hvilket uddannelsesniveau man har, og hvilken retning man er gået i. Der findes jobs som behøver en bachelor- eller kandidatgrad, for eksempel civilingeniør. Derudover er der faglærte jobs, som behøver en uddannelse på teknisk skole eller lignende, mens andre også kan opnås gennem en læreplads eller anden form for uddannelse.

Nogle virksomheder inden for bygge og anlæg ønsker kun at benytte faglært arbejdskraft, da det burde sikre en form for kvalitet, af det arbejde som bliver udført. Og netop kvaliteten af det man laver, er en vigtig faktor for virksomhedens kunder, da fejl og mangler kan koste dyrt.

Kan man få ufaglært arbejde i bygge og anlæg?

I nogle tilfælde kan man blive ansat som ufaglært i bygge og anlægsbranchen. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke kvalifikationer de så kræver, for at du kan udfylde rollen i firmaet. Nogle gange ser man, at du gerne skal have haft erfaring fra arbejdsområdet, og andre gange skal du eksempelvis bare have en stærk fysik og kunne tage godt fat for at komme i job.

Oftest kalder man en ufaglært medarbejder inden for branchen for en arbejdsmand eller specialarbejder. 

Job i bygge og anlæg

Der er en lang række af forskellige stillinger inden for bygge og anlæg. Stillingerne har meget forskellige kvalifikationer, selvom de er inde for samme branche, og derfor er det en fordel, at der er gode muligheder for at efteruddanne sig eller øge sine kompetencer på anden vis. Nogle af de jobtyper, du vil se inden for bygge og anlæg, er for eksempel:

 • Tømrer og snedker
 • Murer og brolægger
 • Maler
 • Entreprenør og arbejdsmand
 • Nedriver
 • Jord- og kloakarbejder
 • Maskinfører og maskiningeniør
 • Inden for belægning og vejarbejde

Som det kan ses, er der mange forskellige stillinger, der alle på en eller anden måde omhandler byggeri eller konstruktion, selvom de ikke altid har så meget med hinanden at gøre. Lønnen for de forskellige jobtyper variere meget fra stilling til stilling samt i forhold til dine kvalifikationer og geografiske placering. For eksempel vil man som regel se, at medarbejdere i Københavnsområdet tjener mere i timen end ansatte i Sønderjylland, da der er højere efterspørgsel på arbejdskraften samt dyrere huslejer i området.

Der er som oftest meget arbejde at hente inden for branchen, og specielt i nogen sæsoner stiger efterspørgslen. I tredje kvartal af 2018 var der i følge Danmarks Statistik ansat over 175.000 medarbejdere inden for bygge og anlæg. Derfor burde der være gode muligheder for at komme i arbejde, hvis man har uddannet sig i branchen eller generelt beskæftiger sig med disse erhverv.

Hvilke kompetencer skal jeg have?

Skal man arbejde i denne branche, er der en række krav til praktiske kompetencer. Disse kan variere meget i forhold til, hvilken stilling man besidder, og hvilke arbejdsopgaver man skal varetage. Der er for eksempel stor forskel på, hvad en maler skal kunne kontra en murer, selvom de arbejder inden for samme branche.

Man vil ofte se, at der er brug for færdigheder inden for matematik og fysik i forhold til eksempelvis at lave og læse  tekniske tegninger samt ude på byggepladserne. Derudover er der mange af stillingerne, som kræver, at man har hænderne skruet godt på samt en stærk fysisk, så man kan klare tungt arbejde i mange timer. Det kan også være en fordel at have nogen form for teknisk kunnen, da branchen og udstyret altid er under udvikling og fornyer sig.

I nogle tilfælde vil man udfører arbejde for privatekunder, og her kan det være vigtigt at være serviceminded og lydhør overfor deres ønsker, så man i fællesskab kan finde de bedste løsninger, som tilfredser kunderne og fungerer på det tekniske plan.

Man ser ofte et godt sammenhold mellem kollegerne på eksempelvis byggepladser, og det kræves ofte, at man kan arbejde sammen med andre medarbejdere i teams eller på tomandshånd ved forskellige opgaver og projekter. Ydermere kan man blive sendt ud uden en mester eller overordnet, og derfor er det vigtigt, at man kan arbejde selvstændigt og være selvkørende.

Hvad er forskellen på bygge og anlæg og industriel produktion?

Hvis man sammenligner de to brancher, kan det virke som om, at de overlapper hinanden. Som regel vil man se, at virksomheder inden for produktion og industri producerer nogle af de materialer, som virksomhederne inden for bygge og anlæg skal bruge i deres arbejde.

Yderligere kan man sige, at man inden for bygge og anlæg designer og udvikler ens 'produkt' specielt til den enkelte kunde og opgave, hvor man i industrien masseproducerer de samme produkter til forskellige kunder. Inden for produktion og industri kan virksomheder producerer mange forskellige produkter, og selvfølgelig begrænser produktionen sig ikke blot til bygge og anlægsbranchen. Det kan du læse mere om under vores brancheside lager, industri og produktion.

Nedenfor kan du læse mere specifikt om de forskellige stillinger inden for branchen bygge og anlæg.