Administration

Regnskabsfører

Hvad laver regnskabsføreren?

En regnskabsfører kendes også som en regnskabsmedarbejder. Når man arbejder sammen med en regnskabsfører eller en regnskabsmedarbejder, kaldes man en regnskabsassistent.

Regnskabsføreren laver regnskabsarbejde for en virksomhed. Nogle virksomheder har selv en regnskabsfører, mens mindre virksomheder benytter sig af en ekstern regnskabsfører, der arbejder i et revisionsfirma eller i en bogholdervirksomhed. De fleste produktionsvirksomheder og større virksomheder har deres egen regnskabsfører, fordi der hele tiden er tal, regnskaber og budgetter, der skal overvåges. Regnskabsføreren er som regel en del af en økonomiafdeling.

Det er et lovkrav, at alle organisationer, virksomheder, foreninger og private institutioner for eksempel privatskoler og privathospitaler skal udarbejde regnskaber, der kan dokumenteres til offentlige myndigheder, aktieholdere og kreditorer, så de kan se virksomhedens aktivitet og deres økonomiske status. Derfor er der også strenge krav og regler for, hvordan regnskabet skal udføres og dokumenteres. Regnskabsførerens opgaver indebærer blandt andet, at disse regnskaber skal udfyldes og opgøres jævnligt, hvilket også kan foregå i samarbejde med en bogholder, der overvåger virksomhedens daglige aktiviteter. Regnskabet opgøres som regel i elektroniske programmer, der letter arbejdet med store regnskaber en del.

Regnskabsføreren løser opgaver, der gælder overvågelse af udgifter, indtægter, skatter, donationer og lignende, mens de også ser på vare- og produktsalg. Derudover holder regnskabsmedarbejderen øje med andre økonomiske aktiver virksomheden må have, for eksempel lager og bygninger.

Når en regnskabsfører laver et regnskab, skal alle poster - altså indtægter, udgifter og andre poster - registreres to gange for at sikre, at de har samme størrelser, og at det går op i regnskabet. Derudover foretager man forberedelser til det årlige regnskab - det årlige resultat - hvor man opgør aktiver, egenkapital og andre elementer, der skal gives videre til virksomhedens revisor, der derefter skal godkende det. Dette er et lovkrav for alle virksomheder, foreninger og organisationer. Årsregnskabet er den vigtigste del af regnskabet. Formålet er at vise investorer, kunder, og skattesystemet, hvordan virksomheden ligger. Det er som regel en uddannet bogholder eller en regnskabschef, der står for at lave årsregnskabet. Det er en del af årsrapporten og indeholder mange forskellige tal om virksomhedens status. Mange tal er lovpligtige at offentliggøre, så man kan se, hvordan det går virksomheden.

Til at lave årsregnskabet samarbejder hele økonomi- eller regnskabsafdelingen også. Disse består af forskellige medarbejdere som for eksempel regnskabsassistenter, prokurister og controllers, der hver især har forskellige arbejdsområder og kompetencer til at udføre regnskaber for virksomheden.

Hvor arbejder regnskabsføreren?

Regnskabsførere arbejder i alle større virksomheder. Her kan de både arbejde individuelt med virksomhedens regnskaber eller være en del af en økonomi- eller regnskabsafdeling. Derudover kan de arbejde i revisions- eller bogholdervirksomheder, hvor de hjælper andre virksomheder, organisationer, foreninger og selvstændige, for eksempel hjælper de landmænd med at opgøre deres regnskaber og derefter godkende dem.

Indhold: