Administration

Regnskabsfører

Hvad laver regnskabsføreren?

En regnskabsfører kendes også som en regnskabsmedarbejder. Når man arbejder sammen med en regnskabsfører eller en regnskabsmedarbejder, kaldes man en regnskabsassistent.

Regnskabsføreren laver regnskabsarbejde for en virksomhed. Nogle virksomheder har selv en regnskabsfører, mens mindre virksomheder benytter sig af en ekstern regnskabsfører, der arbejder i et revisionsfirma eller i en bogholdervirksomhed. De fleste produktionsvirksomheder og større virksomheder har deres egen regnskabsfører, fordi der hele tiden er tal, regnskaber og budgetter, der skal overvåges. Regnskabsføreren er som regel en del af en økonomiafdeling.

Det er et lovkrav, at alle organisationer, virksomheder, foreninger og private institutioner for eksempel privatskoler og privathospitaler skal udarbejde regnskaber, der kan dokumenteres til offentlige myndigheder, aktieholdere og kreditorer, så de kan se virksomhedens aktivitet og deres økonomiske status. Derfor er der også strenge krav og regler for, hvordan regnskabet skal udføres og dokumenteres. Regnskabsførerens opgaver indebærer blandt andet, at disse regnskaber skal udfyldes og opgøres jævnligt, hvilket også kan foregå i samarbejde med en bogholder, der overvåger virksomhedens daglige aktiviteter. Regnskabet opgøres som regel i elektroniske programmer, der letter arbejdet med store regnskaber en del.

Regnskabsføreren løser opgaver, der gælder om overvågelse af udgifter, indtægter, skatter, donationer og lignende, mens de også ser på vare- og produktsalg. Derudover holder regnskabsmedarbejderen øje med andre økonomiske aktiver virksomheden må have for eksempel lager og bygninger.

Når en regnskabsfører laver et regnskab, skal alle poster - altså indtægter, udgifter og andre poster - registreres to gange for at sikre, at de har samme størrelser, og at det går op i regnskabet. Derudover foretager man forberedelser til det årlige regnskab - det årlige resultat - hvor man opgør aktiver, egenkapital og andre elementer, der skal gives videre til virksomhedens revisor, der derefter skal godkende det. Dette er et lovkrav for alle virksomheder, foreninger og organisationer. Årsregnskabet er den vigtigste del af regnskabet. Formålet er at vise investorer, kunder, og skattesystemet, hvordan virksomheden ligger. Det er som regel en uddannet bogholder eller en regnskabschef, der står for at lave årsregnskabet. Det er en del af årsrapporten og indeholder mange forskellige tal om virksomhedens status. Mange tal er lovpligtige at offentliggøre, så man kan se, hvordan det går virksomheden.

Til at lave årsregnskabet samarbejder hele økonomi- eller regnskabsafdelingen også. Disse består af forskellige medarbejdere for eksempel regnskabsassistenter, prokurister og controllers, der hver især har forskellige arbejdsområder og kompetencer til at udføre regnskaber for virksomheden.

Hvor arbejder regnskabsføreren?

Regnskabsførere arbejder i alle større virksomheder. Her kan de både arbejde individuelt med virksomhedens regnskaber eller være en del af en økonomi- eller regnskabsafdeling. Derudover kan de arbejde i revisions- eller bogholdervirksomheder, hvor de hjælper andre virksomheder, organisationer, foreninger og selvstændige, for eksempel hjælper de landmænd med at opgøre deres regnskaber og derefter godkende dem.

Branchen administration

Når man arbejder med administration, kan man have mange forskellige stillinger, der omhandler kontorarbejde. Der er behov for administration mange steder. Heriblandt findes små et-mands-virksomheder og store virksomheder, der opererer i mange forskellige lande. Offentlig administration er også en gren af administration. Man arbejder med administrative opgaver som regnskab, forskellige sekretæropgaver, bogførsel og meget andet. De forskellige jobs indebærer kontakt med mennesker både i og udenfor virksomheden, og man skal ofte være god til at have menneskelig kontakt både med medarbejdere og med kunder.

En del opgaver i administration indebærer planlægningsopgaver til forskellige projekter eller begivenheder, udviklingsopgaver om virksomheden og personer eller produkter. Derudover er der ofte mange rutineprægede opgaver, der dækker virksomhedens daglige drift. Nogle administrative opgaver er baseret på lovkrav, der skal opfyldes, mens andre er til for at skabe overblik i virksomheden og for medarbejdere og gøre oplevelsen god for kunder og samarbejdspartnere.

Når man arbejder med administrative opgaver i den offentlige sektor, kan man arbejde med alt fra finansiering til bureaukrati og politik. Derudover kan man have opgaver, der omhandler vedligeholdelse af tekniske materialer samt samarbejde med andre afdelinger og andre medarbejdere, der arbejder med administration på tværs af institutioner.

Arbejder man i det offentlige, kan man også arbejde med det administrative arbejde, der er i velfærd. Dette er for eksempel kontorarbejdet på sygehuse og andre offentlige institutioner, hvor man arbejder med at skabe overblik og formidle kontakten mellem de forskellige grene, regionerne, lægerne og patienterne. Her er der også administrativ sagsbehandling og indkaldelser til undersøgelser og lignende. Derudover kan man arbejde på jobcentre og lignende, hvor man arbejder med beskæftigelsesindsats - altså hjælper borgere med jobsøgning og arbejdsløshedsfasen. Når man arbejder med sagsbehandling og andet kontakt til og mellem mennesker, er det vigtigt, at man kan være sympatisk og skabe god kontakt til menneskerne. Vil man arbejde på skoler og uddannelsesinstitutioner, kan man både arbejde med vejledning og sekretærarbejde. Når man arbejder med administrativt arbejde i den offentlige sektor, er det vigtigt, at man vil være med til at føre mennesker rundt i systemet på en hensigtsmæssig måde. Vil man ikke arbejde med kontakt til kunder, findes der også administrativt arbejde i økonomi, hvor man fokuserer på regnskab og bogholderi samt finansiering. Dette gælder i det offentlige såvel som i den private sektor.

I en virksomhed kan man også arbejde bredt med administration, og der er bred mulighed for at specialisere sig til et område, hvor man så har et bestemt fokus. En af disse specialiseringer kan være i HR, Human Resource, hvor man arbejder med medarbejdernes velvære og derudover foretager nye rekrutteringer samt almindelig administration af medarbejdere i virksomheden. Dette kan være tilmelding til efteruddannelse, kurser, bearbejdning af sager og klager fra medarbejdere og meget andet. Når man arbejder med HR, har man meget menneskelig kontakt, og det kræves, at man kan skabe tryghed, sympati, og er en god menneskekender, så medarbejderne føler, at de kan gå til afdelingen, hvis de har spørgsmål eller har brug for hjælp.

Andre stillinger i administration

Bankfunktionær

En bankfunktionær dækker over forskellige stillinger i banker. Dette kan både være bankassistent og erhvervsrådgivere, privatrådgivere og pensionsrådgivere. Her har man meget kontakt med kunder, hvor man hjælper dem med at tage de bedste og mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger.

Chefsekretær

En chefsekretær laver administrativt kontorarbejde i både den private sektor og i det offentligt. Man laver for eksempel retskrivning og tager telefonen. Nogle opgaver minder om receptionistens, mens man også kan have forskellige regnskabs- og økonomiopgaver.

Indhold: