Administration

Regnskabsassistent

Hvad laver en regnskabsassistent?

En regnskabsassistent arbejder med regnskab i virksomheder og i den offentlige sektor. Regnskabsassistenten har ikke det fulde ansvar for regnskabet, men arbejder ofte sammen med en bogholder, regnskabschef, regnskabsfører eller andre, der arbejder med økonomi og administration.

En regnskabsassistent går også under stillingen regnskabsmedarbejder, men der kan være stor forskel på arbejdsopgaver, uddannelsesniveau og lignende i de forskellige regnskabsstillinger på trods af, at de også løser nogle af de samme opgaver.

En regnskabsassistent er med til at lave de regnskaber, der laves i for eksempel virksomheder og offentlige institutioner. De arbejder med udgifter og indtægter og gennemgår ofte alle de forskellige transaktioner, der bliver lavet i virksomheden og sørger for, at de bliver gennemgået og godkendt.

Man kan både arbejde som regnskabsassistent i en enkelt virksomhed, hvor man er fastansat, eller man kan arbejde i en bogholderivirksomhed, hvor andre virksomheder outsourcer deres egne regnskabsaktiviteter til. Det er vigtigt, at regnskabet bliver udført på korrekt vis, da der er flere forskellige lovgivninger og krav for, hvordan regnskaber skal udføres. Det er vigtigt, at alle registrerede virksomheder laver deres regnskaber - især årsregnskabet er det vigtigste for virksomhederne. Det gælder alle foreninger og organisationer samt offentlige institutioner og alle andre, der arbejder med penge, regnskaber og lignende. Alle transaktioner skal kunne følges nøje, så der ikke opstår tvivl om kilder, misbrug af midler og andet, der kan gøre en virksomhed eller organisation utroværdig.

Tidligere foregik meget af bogholderiet i hånden, men i dag benytter man oftest IT-programmer og systemer, der gør det lettere at lave regnskaber, og sværere at svindle. Det gør, at alle transaktioner og kredit- og debetposteringer kan spores langt tilbage. Det er derfor vigtigt, at regnskabsassistenten har stor viden om, hvordan man benytter disse programmer, og også hvordan man spotter snyd eller svindel med regnskaberne.

Regnskabsassistenten arbejder både med de mindre regnskaber og den bogføring, der finder sted i løbet af året, og klargør alle de tal, der skal bruges i årsregnskabet; den finansielle del af den vigtige årsrapport. Man arbejder sammen med en revisor, der skal godkende regnskabet i slutningen af året. Virksomheder har ofte de samme revisorer og har et tæt samarbejde. Revisoren kan også rådgive virksomhedens økonomiafdeling om regnskaberne og bogholderiet.

Derudover arbejder regnskabsassistenten sammen med en regnskabschef eller chef for bogholderiet, der sørger for at uddelegere opgaverne samt have et overblik over de forskellige arbejdsopgaver, der findes i afdelingen. Der findes også regnskabsassistenter, der arbejder med specifikke poster. Dette kan blandt andet være i større virksomheder, der har mange indtægter og udgifter. Her findes der regnskabsassistenter, der arbejder med produktionsomkostninger, lønregnskab, salg, interne udgifter og meget andet.

Der findes også regnskabsmedarbejdere med andre titler. Dette er for eksempel prokurister, der arbejder med virksomhedens daglige drift, og som kan foretage dispositioner på virksomhedens vegne. Der findes også controllere, der arbejder med styringen af virksomhedens økonomi og de forskellige afdelingers poster og projekter.

Hvor arbejder en regnskabsassistent?

Der findes regnskabsmedarbejdere mange forskellige steder. De kan både arbejde fast i virksomheder, hvor de har en fuldtidsstilling, hvor de arbejder med den daglige drift og de faste indtægter og udgifter. Dette kan for eksempel være i en entreprenørvirksomhed, hvor kontrakter og aftaler skal laves til budgetter og regnskaber. Det kan også være på kommunalt plan, hvor man for eksempel ser på, hvem der får SU og andre bidrag og ser på hele kommunens forskellige indtægter og udgifter.

Man kan også arbejde i en bogholderivirksomhed, der laver regnskaber og bogholderi for andre virksomheder. Der får man lov at arbejde med flere forskellige virksomheder på én gang.

Lignende stillinger

Der findes flere stillinger i administration, der minder om regnskabsassistenten, eller som har nogle af de samme arbejdsopgaver. Du kan også læse mere om de forskellige stillinger under deres individuelle sider.

Regnskabsfører

En regnskabsfører fungerer ligesom regnskabsmedarbejderen, men har ofte en del mere ansvar og kan også have andre arbejdsopgaver. Regnskabsføreren står for at lave regnskabet og sørge for, at alle posterne registreres rigtigt, for at være sikker på at regnskabet går op, og at der ikke er nogen mangler. Regnskabet består af indtægter og udgifter, som hver har en række forskellige poster under sig. Dette kan for eksempel være sponsorater, donationer, salg og julefrokost, lager, nye bygninger og meget andet. Alle transaktioner skal kunne følges i regnskabet, så man er sikker på, at der ikke er fejl eller svindel. Det meste af regnskabsarbejdet i dag foregår ved hjælp af IT-programmer, hvilket mindsker fejl og sørger for, at transaktionerne er overskuelige og kan gemmes uden problemer.

Regnskabsføreren samarbejder med den øvrige regnskabsafdeling. Dette kan også være en økonomi- eller bogholderiafdeling. Der findes flere forskellige medarbejdere, der arbejder med regnskab. Dette kan være bogholdere, regnskabsassistenter, controllers og prokurister. De har alle et område, hvor de er specialiserede og har deres egne arbejdsopgaver.

Kontorassistent

En kontorassistent arbejder på kontorer i både den private sektor og den offentlige sektor. En kontorassistent er en kontorfunktionær og arbejder derfor med mange forskellige kontor- og administrationsopgaver. En kontorassistent kan også arbejde med kommunikation i virksomheden. Her arbejder de med både intern og ekstern kommunikation, som indebærer alt fra at tage telefonen, tage imod kunder og besøgende, deltage i møder og skrive breve og beskeder til medarbejdere og lignende. Man laver både rutineprægede opgaver som for eksempel at lave korrekturskrivning, referater af møder og mødeindkaldelser. 

En kontorassistent kan også fungere som receptionist og både betjene kunder samt sørge for at holde styr på de forskellige aftaler og møder, som andre medarbejdere i virksomheden har. Derfor kan man også have mindre opgaver som at poste samt gøre klar til møde og flere andre ting. Der er rig mulighed for at specialisere sig, så man får større viden på et område, og derfor også kan få mere ansvar. Dette kan gøres med kurser og efteruddannelser. Derefter kan man få lov at arbejde mere med bogholderi eller regnskab, salg, produktion og flere andre arbejdsområder. Arbejder man i den offentlige sektor, kan man arbejde på kontorer i for eksempel kommunen eller på rådhuset. Her kan man arbejde med personsager for eksempel ansøgninger til pas, kørekort og lignende.

 

Indhold: