Administration

Oversætter

Oversætter og translatør

Oversættere og translatører arbejder både med at oversætte og tolke tekster af forskellig art som breve, fagtekster, bøger og meget andet samt at oversætte samtaler fra video, telefonisk og ansigt til ansigt. Der bruges oversættere, tolke og translatører i mange forskellige brancher både i det offentlige og i den private sektor. Man kan være ansat i virksomheder, lufthavne, politiet, i kommunen til socialt arbejde, i Forsvaret og mange andre steder.

Hvad laver en oversætter?

Når man arbejder som oversætter, drejer det sig hovedsageligt om tekster, videoer, film og lignende og ikke ansigt-til-ansigt, som det gør for translatører og tolke.

En oversætter kan for eksempel arbejde med at oversætte bøger skrevet af udenlandske forfattere til dansk, eller at oversætte fra dansk til andre sprog. Man kan også oversætte fagtekster i forskellig grad til for eksempel læger, sygehuse og lignende. Det kan også være opgaver som emballager og etiketter samt brugsanvisninger. Derudover kan det være undertekster til TV-udsendelser, TV-serier og film i både fjernsynet og biografer.

Når man oversætter tekster, er det vigtigt, at man har stor viden om begge anvendte sprog, så man opfanger alle de sproglige nuancer, referencer og lignende, der kan gå tabt, hvis man oversætter upræcist eller udelader referencer. Man skal derfor også have stor viden om landets kultur og det slang og de udtryk, der for eksempel findes på engelsk, men som ikke findes på dansk. Der findes også tekniske oversættere, der er specialiserede i forskellige tekniske og faglige områder. Det kan være inden for jura, medicin, marketing og andre områder i oversættelse af alle former for teknisk dokumentation som brugsanvisninger, manualer, procesbeskrivelser, vejledninger og håndbøger til reparatører af forskellige maskiner.

Hvad laver en translatør og tolk?

Tolke og translatører oversætter ofte direkte, det vil sige ansigt-til-ansigt, over telefon og video. Man skal derfor kunne oversætte hurtigt, under pres og have stor viden om de forskellige sprog og kulturer, man arbejder med. Nogle tolke taler flere forskellige sprog, mens andre blot er specialiserede i et. Når man tolker ansigt til ansigt, kaldes det dialogtolkning, fordi det handler om at følge den dialog, der er, og få den til at være så flydende som muligt.

Når man arbejder som tolk eller translatør, er man ofte tilknyttet et bureau, der udlejer tolke i mange forskellige sprog. Så behøver sygehuse og politistationer ikke have mange forskellige tolke, og de kan have faste samarbejder med bureauerne. Man kan også arbejde som freelance tolk, hvilket kræver, at man er god til at pleje sit netværk, og gøre potentielle kunder opmærksom på ens eksistens.

Andre opgaver som oversætter og translatør

Når man arbejder som tolk, translatør eller oversætter, kan man også have mange administrative opgaver. Derudover kan man have opgaver, der går ud på at samarbejde med en planlægningsgruppe af internationale arrangementer som messer eller konferencer, hvor der skal udvikles materiale på forskellige sprog. Det kan også være i andre forbindelser, hvor der er brug for viden omkring et land eller en kultur. Dette kan for eksempel være, hvis en virksomhed ønsker at komme ind på et nyt marked og har brug for kontakter i landet eller viden om sprog, kultur og traditioner.

Man kan også tolke ved forhandlinger og møder mellem forskellige internationale virksomheder og forretningsforbindelser. Her kræver det, at man har stor viden om de forskellige markeder, og det er en fordel, hvis man har viden om de produkter eller tjenester, som virksomheden arbejder med. Også her er det vigtigt at skabe en samtale, der er så flydende som muligt. Her laver man en blanding af dialogtolkning og konsekutiv tolkning.

Man har naturligvis forskellige hjælpemidler til at udføre arbejdet, selvom det stadig forventes, at man har den sproglige nuancering som oversættelsessystemer ikke kan bearbejde korrekt. Man kan for eksempel benytte sig af stave- og grammatikkontroller, terminologidatabaser og elektroniske ordbøger, der kan bruges til at finde synonymer, udtryk og lignende. Derudover tilegner man sig hele tiden ny viden og nye sproglige udtryk gennem research og lignende.

I det offentlige

Der findes tolke, der er tilknyttet mange forskellige offentlige institutioner. Dette kan for eksempel være i politiet, hvor tolke hjælper med at oversætte under afhøringer eller anholdelser. Det kan også være i retssystemet, hvor tolken skal kunne oversætte meget præcist for at gøre sagsbehandlingen lettere. Derudover findes der tolke på sygehuse, hvor man skal have viden om både landet samt sproget og en del viden om de medicinske fag for at kunne oversætte præcist og med sikkerhed, så for eksempel en læge ikke giver den forkerte medicin. Tolkning i retssystemet og politiet kaldes retstolkning, mens tolkning på sygehuse kaldes medicinsk tolkning. Social tolkning er, når man laver tolkninger i de sociale styrelser for eksempel mellem kommune og asylansøgere.

I Forsvaret

Også i Forsvaret benytter man sig af tolke. Ofte er en tolk eller en sprogofficer udsendt i flere måneder for at skabe forståelse mellem soldater fra forskellige lande og for at skabe tryghed, når en gruppe soldater patruljerer i en by. Det er vigtigt, at man kan arbejde under pres og i mange forskellige situationer, hvor situationen mellem mennesker kan være presset. Man kan både arbejde som tolk, hvor man blot fungerer som tolk mellem to parter eller sprogofficer, hvor man har en længere militær uddannelse, mens man er flydende i det sprog, man er officer i.

I politik

I FN og EU gør man også brug af tolke og oversættere. Dette er for eksempel i de forskellige udvalg og samlinger, hvor mange forskellige nationaliteter mødes. Talerne taler ofte deres eget sprog i disse samlinger. Her sidder oversætterne ofte i en boks over forsamlingen og oversætter direkte til en person fra deres land gennem et headset. Her skal man være ekstremt hurtig til at oversætte, så intet af indholdet går tabt i processen.

Når man oversætter politisk, skal man have stor viden om politik i forskellige lande, så man kan oversætte præcist, og så den man oversætter overfor også forstår den fulde mening og de sproglige nuancer og variationer, der findes i sproget. Dette kaldes simultantolkning.

 

Indhold: