Administration

Lønbogholder

Stilling som lønbogholder

Som lønbogholder arbejder man inden for økonomi og regnskab. Branchen vil variere, da flere forskellige virksomheder ansætter lønbogholdere. Arbejdet som lønbogholder betyder, at man arbejder i regnskabsafdelingen i en virksomhed. Her skal man arbejde med lønprocesser, pension og andre lønrelaterede opgaver. Det vil selvfølgelig variere fra virksomhed til virksomhed.

De primære arbejdsopgaver er altså lønbehandling på en arbejdsplads. Det vil være gennemførsel af lønprocesser for de ansatte. Man skal derfor vide, hvordan timelønnede og funktionærer skal aflønnes. Der gælder forskellige regler, og det er lønbogholderen, der skal vejlede de ansatte, hvis de skulle have spørgsmål angående løn, ferie, pension, sygdom eller lignende. Man står nemlig også for hensættelser til ferie og generelt håndtering af ferie for de ansatte. Det kræver derfor, at man har et stort overblik, da alle ikke kan have ferie på samme tid, men alle skal samtidig have deres optjente ferie. 

Man skal som lønbogholder også stå for selve behandlingen af timesedler, oprettelse af nye medarbejdere i lønsystemet og generelt alt der hedder løn internt i virksomheden. Man vil typisk have en, som man skal referere til i virksomheden. Det kan være regnskabschefen, økonomidirektøren eller en anden relevant medarbejder. 

Det vil som nævnt også være lønbogholderen, der skal vejlede medarbejderne. Der er mange ting, man skal have styr på i forhold til løn, og det er lønbogholderens opgave at hjælpe medarbejderne. Det kan være i forhold til overenskomster, pension, ferie eller andre relaterede emner. Der er også mange virksomheder, der har et tidsregistreringssystem. Det skal man selvfølgelig kunne betjene og vejlede medarbejderne, hvis de har problemer med systemet.

Man skal også sørge for at være opdateret på de nyeste ferielove, indberetning af pension og sørge for tilmelding til sundhedsforsikring. Man har derfor et stort ansvarsområde, som er vigtigt for virksomheder at have styr på. Det er vigtigt, at de ansatte arbejder under ordentlige forhold, og det gælder især i forhold til løn, ferie og pension. Det kommer du altså til at stå for som lønbogholder.

Hvilke virksomheder ansætter en lønbogholder?

Der er rigtig mange virksomheder i Danmark. Det gælder både på B2B- og B2C-markedet. Fælles for dem alle er, at de skal håndtere løn til ansatte. Derfor vil alle typer af virksomheder kunne have brug for en lønbogholder. Det er dog typisk de større virksomheder, som har brug for at have en lønbogholder ansat internt i virksomheden. Der skal ret mange ansatte til, før det giver mening. Man vil derfor typisk blive ansat i virksomheder med mange ansatte, hvor man skal håndtere alt det, som blev nævnt i ovenstående afsnit. Det kan være håndtering af 110 timelønnede ansatte og 30 funktionærer. Det er selvfølgelig meget forskelligt, men det kunne eksempelvis være mængden af ansatte, der skal til før der ansættes en intern lønbogholder.

Det er dog også muligt, at man arbejder eksternt og dermed arbejder med både små- og store virksomheder. Det kan være i en form for regnskabsvirksomhed, som arbejder med forskellige arbejdsopgaver. Det kan derfor være, at man skal håndtere flere virksomheder med færre ansatte pr. virksomhed. Det er altså lidt som et eksternt bureau som eksempelvis fokuserer på regnskab, HR og lignende. Det vil altså være som konsulent, at man arbejder som lønbogholder i dette henseende.

Man kommer også til at arbejde med administrative opgaver. Det kan være inden for både den offentlige og private sektor. Der kan udover de ovennævnte opgaver være en række ad hoc opgaver forbundet med jobbet som lønbogholder. 

Lignende stillinger

Der findes en række forskellige stillinger og arbejdsopgaver, som minder om lønbogholderens. Det kan eksempelvis være stillingen som regnskabsfører. Det kaldes også en regnskabsassistent. Her vil man også få en række administrative opgaver såsom overvågelse af forskellige aktiver. Det kan være overvågelse af udgifter, skatter, indtægter og lignende. Det er mange af de forberedende opgaver i forhold til virksomhedens regnskaber. Det kan altså være en gennemgang af årsregnskabet, en opgørelse af aktiver i virksomheden og lignende, som herefter bliver godkendt af revisoren. Man vil derfor være i tæt samarbejde med revisoren, hvis du tiltræder som regnskabsassistent i en virksomhed. Du kan igen komme til at arbejde internt eller som konsulent. Der er rigtig mange muligheder, da alle virksomheder skal have styr på regnskabet. Der vil derfor altid være brug for ansatte inden for regnskab. Der er hele tiden nye love, der skal overholdes, og derfor er det vigtigt for en virksomhed at have eksperter i regnskab ind over virksomheden.

 

Indhold: