Administration

Lønbogholder

Stilling som lønbogholder

Du vil arbejde inde for økonomi og regnskab som lønbogholder. Branchen vil variere, da flere forskellige virksomheder ansætter lønbogholdere. Arbejdet som lønbogholder betyder, at du arbejder i regnskabsafdelingen i en virksomhed. Her skal du arbejde med lønprocesser, pension og andre lønrelaterede opgaver. Det vil selvfølgelig variere fra virksomhed til virksomhed.

Dine primære arbejdsopgaver bliver altså lønbehandling på en arbejdsplads. Det vil være gennemførsel af lønprocesser for de ansatte. Du skal derfor vide, hvordan timelønnede og funktionærer skal aflønnes. Der gælder forskellige regler, og det er dig, der skal vejlede de ansatte, hvis de skulle have spørgsmål angående løn, ferie, pension, sygdom eller lignende. Det er nemlig også dig, der kommer til at stå for hensættelser til ferie og generelt håndtering af ferie for de ansatte. Det kræver derfor, at du har et stort overblik, da alle ikke kan have ferie på samme tid, men alle skal samtidig have deres optjente ferie. Der er mange aspekter i arbejdet som lønbogholder.

Du skal også stå for selve behandlingen af timesedler, oprettelse af nye medarbejdere i lønsystemet og generelt alt der hedder løn internt i virksomheden. Du vil typisk have en, som du skal referere til i virksomheden. Det kan være regnskabschefen, økonomidirektøren eller en anden relevant medarbejder. Det vil typisk fremgå i jobopslaget, og ellers er det noget, der vil blive gennemgået til jobsamtalen eller ved oplæring.

Det vil som nævnt også være dig, der skal vejlede medarbejderne. Der er mange ting, man skal have styr på i forhold til løn, og det er din opgave at hjælpe medarbejderne. Det kan være i forhold til overenskomster, pension, ferie eller andre relaterede emner. Der er også mange virksomheder, der har et tidsregistreringssystem. Det skal du selvfølgelig kunne betjene og vejlede medarbejderne, hvis de har problemer med systemet.

Du skal også sørge for at være opdateret på de nyeste ferielove, indberetning af pension og sørge for tilmelding til sundhedsforsikring. Du får derfor et stort ansvarsområde, som er vigtigt for virksomheder at have styr på. Det er vigtigt, at de ansatte arbejder under ordentlige forhold, og det gælder især i forhold til løn, ferie og pension. Det kommer du altså til at stå for som lønbogholder.

Hvilke virksomheder ansætter en lønbogholder?

Der er rigtig mange virksomheder i Danmark. Det gælder både på B2B- og B2C-markedet. Fælles for dem alle er, at de skal håndtere løn til ansatte. Derfor vil alle typer af virksomheder kunne have brug for en lønbogholder. Det er dog typisk de større virksomheder, som har brug for at have en lønbogholder ansat internt i virksomheden. Der skal ret mange ansatte til, før det giver mening. Du vil derfor typisk blive ansat i virksomheder med mange ansatte, hvor du skal håndtere alt det som blev nævnt i ovenstående afsnit. Det kan være håndtering af 110 timelønnede ansatte og 30 funktionærer. Det er selvfølgelig meget forskelligt, men det kunne eksempelvis være mængden af ansatte, der skal til før end der ansættes en intern lønbogholder.

Det er dog også muligt, at du arbejder eksternt og dermed arbejder med både små- og store virksomheder. Det kan være i en form for regnskabsvirksomhed, som arbejder med forskellige arbejdsopgaver. Det kan derfor være, at du skal håndtere flere virksomheder med færre ansatte pr. virksomhed. Det er altså lidt som et eksternt bureau som eksempelvis fokuserer på regnskab, HR og lignende. Det vil altså være som konsulent, at du arbejder som lønbogholder i dette henseende.

Du kommer til at arbejde med administrative opgaver. Det kan være inden for både den offentlige og private sektor. Der kan udover de ovennævnte opgaver være en række ad hoc opgaver forbundet med jobbet som lønbogholder. Det er dog de primære opgaver, der er blevet gennemgået i de ovenstående afsnit.

Andre stillinger

Er du interesseret i andre stillinger inden for regnskab, så findes der en række forskellige stillinger og arbejdsopgaver. Det kan eksempelvis være stillingen som regnskabsfører. Det kaldes også en regnskabsassistent. Her vil du også få en række administrative opgaver såsom overvågelse af forskellige aktiver. Det kan være overvågelse af udgifter, skatter, indtægter og lignende. Det er mange af de forberedende opgaver i forhold til virksomhedens regnskaber. Det kan altså være en gennemgang af årsregnskabet, en opgørelse af aktiver i virksomheden og lignende, som herefter bliver godkendt af revisoren. Du vil derfor være i tæt samarbejde med revisoren, hvis du tiltræder som regnskabsassistent i en virksomhed. Du kan igen komme til at arbejde internt eller som konsulent. Der er rigtig mange muligheder, da alle virksomheder skal have styr på regnskabet. Der vil derfor altid være brug for ansatte inden for regnskab. Der er hele tiden nye love, der skal overholdes, og derfor er det vigtigt for en virksomhed at have eksperter i regnskab ind over virksomheden.

Du vil altså være i tæt samarbejde med resten af økonomiafdelingen i virksomheden. Du vil typisk være ansat i større virksomheder, som har behov for en økonomi- og regnskabsafdeling. Det er dog som nævnt også en mulighed at arbejde i en revisions- og bogholderivirksomhed. Her hjælper man altså andre virksomheder med at opgøre deres regnskaber og vejlede dem i forhold til årsregnskab, aktiver, egenkapital og lignende. Der er rigtig mange arbejdsopgaver inden for regnskab og økonomi. De fleste virksomheder har svært ved at holde styr på det, samtidig med at de skal lede de ansatte, skabe en god omsætning og udvikle forretningen.

Der er altså rigtig mange arbejdsopgaver forbundet med arbejdet som lønbogholder. Det samme er gældende for andre lignende stillinger inden for branchen. Der er konstant noget at forholde sig til. Det er sådan set, hvad end der er tale om løn til ansatte, årsregnskaber eller opgørelse af aktiver. Du har også rig mulighed for at både at arbejde internt eller eksternt. Det er derfor en branche, hvor man kan vælge netop den løsning, der passer til ens ønsker og behov. Det er for mange vigtigt at skabe en tilværelse, de er tilfredse med, og i denne branche er der i hvert fald lidt forskellige muligheder, så alle kan få netop den tilværelse, som de går og drømmer om.

Indhold: