Administration

Korrespondent

Hvad laver en korrespondent?

Man kan ikke uddanne sig som korrespondent. Man skal derimod have stor viden om journalistiske og internationale forhold, hvis man gerne vil udsendes eller udstationeres som international korrespondent i et bestemt land eller flere forskellige. Herunder findes information om forskellige jobs, der omhandler internationalt arbejde i journalistisk og i det offentlige.

Jobbet som korrespondent kan være enormt spændende. Man kan udsendes til forskellige lande, hvor man rapporterer om alt fra politik til krig og mange andre situationer. Man kan både arbejde med jobbet fra en journalistisk vinkel, hvor man er udsendt gennem et nyhedsmedie og skal optræde enten gennem skriftlige medier som nyheder på nettet og aviser eller gennem video- og nyhedsudsendelser, hvor man levende skal rapportere om den situation, man befinder sig i. Man kan også foretage interviews og undersøge og følge forskellige nyheder, så man kan analysere og fortælle om nyhederne fra forskellige vinkler og dermed give et rigtigt billede af situationen.

Man kan også arbejde med jobbet gennem en politisk vinkel, hvor man for en styrelse, et ministerium eller noget helt andet skal observere en situation for eksempel i et andet land og rapportere tilbage til dem, der har udsendt en. Dette kan for eksempel være arbejde på ambassader i forbindelse med, at man ønsker at lave told-aftaler og lignende.

Dette kan man også gøre i forskellige virksomheder, der enten allerede opererer i andre lande eller som har et ønske om at blive globale. Det kan også være, man ønsker at teste et marked eller finde en samarbejdspartner i et andet land.

Der er flere forskellige måder, man kan blive korrespondent på, men det vigtigste er, at man brænder for internationale forhold og gerne vil fordybe sig i en eller flere kulturer og en nations måde at leve på. Dette er vigtigt, lige meget hvilket synspunkt man arbejder fra, om man rapporterer om krig, eller om man blot ønsker at sælge sine produkter i at andet land.

Hvad arbejder man med?

Hvis man i en virksomhed ønsker at penetrere et marked, eller hvis man allerede opererer i andre lande, er det en god idé at have en form for korrespondent, der kan følge op på de forskellige nyheder og situationer, der foregår i landet og rapportere tilbage til ledelsen, så man ved, hvad der kan påvirke virksomhedens salg eller relationerne med kunder og partnere i landet. Man kan også have flere funktioner som for eksempel sælger eller projektkoordinator, mens man laver korrespondentarbejde.

Man skal være god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og det er ofte en fordel, hvis man kan kommunikere på hovedsproget i det land, man arbejder i, fordi det er en god måde at skabe relationer til kunder og eventuelle samarbejdspartnere. Derudover skal man have omfattende viden om det samfund og den kultur, man arbejder med, så man forstår alle hentydninger, slang, fagssprog og derfor kan undgå misforståelser og stridigheder. Man skal være god til at tyde alt fra kropssprog til stemmer og fagter både i erhvervslivet og i kulturens dagligdag.

Det kan både være en fordel af have erfaring med journalistik og interkulturelle forhold, så man har kompetencer i at snakke med andre mennesker, være kritisk i ens videnssøgning og samtidig have viden om mange forskellige kulturer, så man kan sammenligne og analysere de forskellige situationer og mennesker, man kommer i kontakt med.

Lige meget om man arbejder med korrespondance i politisk, økonomisk eller journalistisk regi, er det vigtigt, at man kan kommunikere skriftligt i form af interne tekster samt online medier, aviser og lignende, mens man også skal kunne lave pressemeddelelser, markedsføringstekster og meget andet. Arbejder man i en virksomhed, der sælger et produkt, arbejder man ofte sammen med en markedsførings- eller reklameafdeling, hvor man sammen udvikler kampagner, der er passende til det land, man opererer i.

Man skal også kunne kommunikere mundtligt og være yderst professionel, når man arbejder med ambassader, store virksomheder og direktioner samt have generel respekt for de personer, man møder. Når man laver korrespondance i et andet land, bliver man ofte set som et eksempel på hele landets personlighed, og det er derfor vigtigt, at man viser sig fra sin bedste side. Man skal derfor ofte også være politisk neutral, så man ikke støder de mennesker, man møder. Arbejder man som journalistisk korrespondent, er det vigtigt, at man skaber en balance, så man åbner døre i stedet for at lukke dem, men stadig bruger sin journalistiske nysgerrighed til at udføre sit arbejde på bedste vis.

Arbejder man som virksomhedskorrespondent, skal man have fokus på, at man videregiver virksomhedens værdier og mission på en måde, der virker attraktiv for kommende partnere og kunder, uden at man lægger sine egne og virksomhedens værdier helt til side. Man arbejder derfor tæt sammen med ledelse og kommunikationsarbejdere for at præsentere virksomheden fra sin bedste side, mens man tiltrækker målgruppen.

Man kan også udføre forskelligt PR- og kommunikationsarbejde mens man er i udlandet. Måske besøger man den fabrik, man får produceret sit produkt hos og skal undersøge forholdene for medarbejdere samt produktkvaliteten på en respektfuld måde. Også her er det vigtigt, at man kender de “uskrevne regler”, der findes i kulturen, så man ikke støder nogen på sin vej.

De forskellige korrespondenter deltager også på messer, konferencer, møder og samlinger i forskellige lande, hvor formålet kan være alt fra at skabe et billede af landet og dets forretningsmuligheder, forfølge en nyhedshistorie eller undersøge nye produkter eller mulighederne for at sælge ens eget produkt i landet.

Korrespondenter arbejder ofte også sammen med Udenrigsministeriet. Dette kan både være for at rapportere på en forretningssituation, skaffe godkendelser til at have produktion i udlandet, samt gennemgå de situationer, der kan være til fare for danskere i udlandet. Man kan også være ansat på en ambassade i udlandet, hvis man har meget viden og erfaring i et land. Her kan man have alt fra kommunikations til oversættelsesopgaver.

Hvor arbejder en korrespondent?

Korrespondenter kan arbejde i internationale virksomheder, der har afdelinger over hele verden, hvor man skal rapportere på virksomhederne eller sørge for god kommunikation mellem de forskellige afdelinger. Man kan også være udstationeret i et land af en virksomhed, der ønsker at penetrere det land med deres produkt eller virksomhed.

Man kan arbejde med international kommunikation på forskellige ambassader rundt i verden. En journalistisk korrespondent arbejder i lande i hele verden og følger de forskellige brændpunkter og nyheder, der findes i landene. Derefter forklarer de det til resten af landet gennem forskellige nyhedsmedier.

Indhold: