Administration

Financial accountant

Hvad laver en financial accountant?

En financial accountant arbejder med det økonomiarbejde, der ligger i en virksomhed. Dette kan for eksempel være at lave analyser af virksomhedens indtægter, udgifter og investeringer, hvilket kan være interessant for mange i virksomhedens omverden. Dette kan for eksempel være investorer, leverandører, kunder, samarbejdspartnere, banker, ansatte, regeringen og ministerier samt pressen. Det har også en interesse fra virksomhedens topledelse og bestyrelse.

En financial accountant arbejder med virksomhedens regnskaber men også med andre økonomiske faktorer. Dette kan for eksempel være virksomhedens registrerede varemærker, copyright, patenter og lignende. Derudover arbejder de med at rådgive og konsultere virksomhederne i deres økonomiske beslutninger.

En financial accountant følger en række standarder eller regelsæt, når de udfører deres arbejdsopgaver. Det kan for eksempel være regler for, hvornår regnskaber skal udgives og hvilke tal fra virksomhedens drift, der skal inkluderes. Der er flere regler, der omhandler gennemskuelighed af virksomhedens drift og økonomi, og det er også vigtigt, at en financial accountant opfylder disse.

Der er mange regler, der knytter sig til området, og en financial accountant skal både holde øje med, om den danske lovgivning bliver overholdt, men også om virksomheder, der opererer i flere lande, overholder de lovgivninger, der findes på internationalt plan i de lande, man opererer i. Dette kan for eksempel være, om man overholder produktionskvoter, skatter, told og lignende regler, der omhandler international handel.

Der er også regler for, at rapporterne skal være lette at forstå og ikke være misvisende for læseren, så man får et forkert eller misledende billede af en virksomhed eller institution. Derudover skal man kunne sammenligne rapporten med rapporter fra andre måneder og år, så man tæt og præcist kan følge en virksomheds eller organisations udvikling.
 

Hvor arbejder en financial accountant?

En financial accountant kan være fastansat i en virksomhed, hvor de hele tiden beskæftiger sig med virksomhedens egne interesser og foretager analyser af, hvordan man kan effektivisere virksomhedens omsætning.

En financial accountant kan også være ansat i en bank, hvor man fungerer som rådgiver for forskellige virksomheder på én gang. Her udvikler de forskellige analyser og rapporter, der for eksempel udgives i forbindelse med regnskabsårets slutning.

Man kan også arbejde freelance som financial accountant, hvor man ofte fungerer som konsulent for en virksomhed og rådgiver dem om deres finansielle udfordringer og muligheder.

 

Lignende stillinger

Der findes forskellige stillinger, der minder om financial accountant. Nogle arbejder i banker, hvor de arbejder med at udvikle analyser og rapporter om virksomheders og institutioners økonomiske situation, mens andre arbejder med rådgivning og konsulentarbejde til både private og virksomheder. Der er også stillinger, der arbejder med økonomien i en eller flere virksomheder, og som har til opgave at dokumentere virksomhedens forbrug, omkostninger, indtægter og lignende. Nedenfor kan du læse om de forskellige stillinger. De uddybes også under deres individuelle undersider.

Bankassistent

En bankassistent arbejder i en bank. Bankassistenten beskæftiger sig ofte med den kundekontakt, der findes i banken samt formidling af information til bankens kunder. Dette kan både være igennem skriftlig korrespondance men også telefonisk og til møde. Bankassistenten er oftest den der tager imod kunder, når de kommer ind i banken og op til skranken. Der findes også stillinger i banken, der omhandler rådgivning. Der findes forskellige former for rådgivning afhængigt af, hvem man er. Der findes for eksempel bankrådgivere, der beskæftiger sig med erhvervsrådgivning; altså rådgivning til virksomheder. Her kan man blandt andet gennemgå virksomhedens økonomiske situation og se på, om der skal foretages ændringer i virksomhedens lån og aftaler, der kan forbedre virksomhedens situation. Der findes også privatrådgivere, der er specialiserede i at rådgive privatpersoner og familier. Dette kan for eksempel være i forbindelse med, at der skal lægges et budget, eller at der skal lånes penge til hus, bil eller lignende. Der er også pensionsrådgivere, der rådgiver om pensionsopsparinger, samt rådgivere der er specialiserede i at rådgive unge mennesker om uddannelse, SU og lån.

Regnskabsfører

En regnskabsfører arbejder i en virksomhed eller i et revisionsfirma. Her arbejder man med en enkelt virksomhed, eller flere hvis det er i et revisionsfirma. Man kan også arbejde som regnskabsassistent, der hjælper regnskabsføreren med de forskellige arbejdsopgaver. En intern regnskabsfører findes i de fleste større virksomheder og produktionsvirksomheder, hvor der er mange ansatte. Her er man oftest placeret i en økonomiafdeling, hvor der for eksempel også kan findes en bogholder. Jo større virksomheden er, jo mere specialiserede er de forskellige regnskabsansatte. I en stor virksomhed kan der for eksempel være en regnskabsansat, der beskæftiger sig med løn, en der beskæftiger sig med debit og kredit, og en der beskæftiger sig med investeringer eller årsregnskabet. Der er flere lovkrav for, hvordan regnskabsarbejdet skal løses. Det er blandt andet et lovkrav at alle virksomheder, foreninger, organisationer og lignede skal kunne dokumentere deres økonomiske status i form af en årsrapport, der indeholder et årsregnskab. Årsregnskabet skal udarbejdes over hele året og skal godkendes af en revisor. I dag foregår meget at det økonomiske arbejde elektronisk, hvilket gør arbejdet mere overskueligt for regnskabsføreren.

Controller

En controller kan have flere forskellige arbejdsopgaver og funktioner, fordi stillingen ikke er fast defineret og heller ikke beskyttet i Danmark. Dette betyder, at der ikke kræves en bestemt stilling eller uddannelse for at kræve navnet. Derfor varierer definitionen og arbejdsopgaverne meget mellem virksomhederne. Mange steder fungerer en kontroller på samme måde som en bogholder. Navnet er blot et mere moderne tiltag, fordi der ikke længere bruges bøger i bogholderi. Derimod bruges der flere elektroniske programmer til bogføringsopgaverne. I nogle virksomheder kan man også kalde sig business controller eller financial controller. En controller har “kontrollen” over virksomhedens regnskaber samt indtægter og udgifter. Det er denne person, der har overblikket, og sørger for, at der er dokumentation for virksomhedens økonomi. I nogle virksomheder findes der både en bogholder og en controller. Her har de forskellige opgaver, for eksempel hvor bogholderen har de traditionelle opgaver, og controlleren har analyseopgaver i virksomheden. Controlleren kan også fungere som bogholderens overordnede.

 

Indhold: