Hvad laver en kreditor/debitor bogfører?

En kreditor/debitor bogfører arbejder med virksomhedens kredit og debet. I en mindre virksomhed vil man gå under stillingen regnskabsmedarbejder, hvor man behandler flere dele af virksomhedens økonomi, for eksempel både kredit og debet, løn og investeringer samt årsregnskab og bogholderi. I en større virksomhed vil der ofte være en regnskabs- eller økonomiafdeling, hvor man har ansatte, der er specialiserede i hver sit felt. Når man arbejder som kreditor/debitor bogfører, holder man øje med virksomhedens aktiver og passiver. Under debet finder man virksomhedens omkostninger, herunder virksomhedens aktiver. Aktiver er de ting, som virksomheden ejer, der har en værdi, men som også koster virksomheden penge. Dette kan for eksempel være bygninger, biler, varelager og tilgodehavende. Passiver er det, der finansierer virksomhedens aktiver. Herunder finder vi blandt andet virksomhedens kassekredit, egenkapital, langvarige lån samt varekreditorer. Har kreditor/debitor bogføreren gjort sit arbejde ordentligt, skulle debet og kredit gerne være lige store på bundlinjen.

Man arbejder i tæt kontakt med de andre økonomimedarbejdere i virksomheden, og man kan sparre med hinanden, hvis man er i tvivl om virksomhedens tal. Der er som regel også en overordnet i afdelingen, som for eksempel en afdelingsleder, en økonomichef eller en regnskabsdirektør.

Hvor arbejder en debitor?

En kreditor/debitor bogfører er oftest ansat i en virksomhed. I en mindre virksomhed er man som regel ansat som regnskabsmedarbejder eller bogholder, mens man i større virksomheder kan være ansat i en mere specifik stilling for eksempel som kreditor/debitor bogfører eller som lønbogholder. En bogfører kan både være ansat internt i en virksomheds økonomiafdeling eller regnskabsafdeling men også i en bogholder virksomhed, hvor man fører kredit og debet for flere forskellige virksomheder af gangen. Dette betyder også, at man skal have et godt overblik.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om det, en kreditor/debitor bogfører laver. Flere af stillingerne beskæftiger sig med regnskab i en virksomhed, men det kan også omhandle rådgivning eller konsulentarbejde. Man arbejder ofte i en økonomi- eller regnskabsafdeling, hvor der kan findes flere, der også arbejder med en virksomheds eller en organisations regnskaber og økonomi. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige stillinger. Du kan også finde mere om stillingerne under deres individuelle undersider.
 

Lønbogholder

En lønbogholder arbejder enten internt i en virksomhed som fastansat i en økonomi- eller regnskabsafdeling eller eksternt i et revisions- eller bogholderifirma. En lønbogholder findes derfor i mange forskellige virksomheder. I en mindre virksomhed vil man oftest ansætte en bogholder eller en regnskabsmedarbejder, der beskæftiger sig med hele virksomhedens regnskab og bogholderi. I større virksomheder ansættes man ofte mere specifikt, for eksempel som lønbogholder. Lønbogholderen arbejder med alt fra lønprocesserne til pension og rådgivning af medarbejdere. Man laver også lønbehandling for virksomhedens medarbejdere. Dette indebærer blandt andet at sørge for, at medarbejderne får løn på de rigtige tidspunkter samt udregne timelønnede ansattes månedlige løn. Hvis de ansatte har spørgsmål om pension, sygdom, ferie og lignende, skal man også kunne vejlede dem om disse emner. Der er også en række regler på området, der skal følges. Lønbogholderen skal for eksempel udregne, hvor meget af lønnen, den ansatte skal give i Skat. Man kan også arbejde med at koordinere ferie samt holde andre ansatte orienterede om, hvornår der er ferier, og når der er brug for vikarer og lignede. Det er en meget administrativ stilling, hvor man også har meget kontakt med virksomhedens forskellige ansatte. Derudover behandler man timesedler og sørger for at nye medarbejdere i virksomheden oprettes i virksomhedens systemer. Man arbejder ofte i tæt dialog med en overordnet medarbejder for eksempel en økonomichef eller en regnskabsdirektør.

Financial accountant

En financial accountant arbejder med økonomi og regnskab i en virksomhed, organisation eller institution. Man kan for eksempel arbejde med at lave analyser og vurderinger af en virksomheds økonomi. Man ser på, hvilke investeringer virksomheden har lavet og hvilke muligheder der er for investeringer i fremtiden, for eksempel i nye produktionsanlæg, medarbejdere eller lokaler. Man ser også på hvilke udgifter og indtægter virksomheden har, og hvordan man kan forbedre virksomhedens indtægter og omsætning. Analyser og rapporter af virksomheden kan have interesse for mange personer i virksomhedens omverden. Dette kan for eksempel være kunder og konkurrenter, leverandører, investorer, banker, bestyrelse, topledelse og andre samarbejdspartnere. Også pressen og bankerne kan have interesse i virksomhedens økonomiske status. En financial accountant kan også arbejde med virksomhedens patenter, registrerede varemærker, og sørge for at disse opdateres, og at der reageres, hvis andre virksomheder forsøger at tilgå disse registrerede varemærker. En financial accountant kan også fungere som rådgiver eller konsulent i en virksomhed, hvor de bidrager til at øge virksomhedens kendskab til investeringer, økonomiske analyser og lignende.

Der er mange regler og standarder, der skal følges, når en financial accountant skal udføre sit job. Det er blandt andet regler for udgivelser af regnskaber samt gennemsigtighed og andre faktorer, der kræves ved lov.

Regnskabsmedarbejder

En regnskabsmedarbejder arbejder med virksomhedens overordnede regnskab. I større virksomheder kan en regnskabsmedarbejder være specialiseret i et bestemt felt. Dette kan blandt andet være inden for løn eller aktiver og passiver. Der findes også regnskabsmedarbejdere i den offentlige sektor og i institutioner. En regnskabsmedarbejder kan dække over flere forskellige stillinger, der hver især har forskellige grader af ansvar. Der findes for eksempel regnskabsassistenten, bogholdere, regnskabsførere og regnskabschefer. Der er også andre stillinger, der arbejder med analyse af virksomhedens økonomi.

Regnskabsmedarbejderen skal lave de regnskaber, der ifølge lovkrav hvert år skal udgives, så virksomhedens omverden kan følge med i virksomhedens økonomiske status. Årsregnskabet er en del af årsrapporten, som kan have interesse for virksomhedens kunder, leverandører, konkurrenter, bankerne, ansatte, bestyrelsen og topledelsen. Regnskabsmedarbejderen sørger for at godkende og gennemgå de transaktioner, der foregår i virksomheden, samt sørge for, at de kan dokumenteres og føres ind i virksomhedens regnskab. En regnskabsmedarbejder behøver ikke nødvendigvis være ansat i en virksomhed i regnskabsafdelingen, men kan også være ansat i et revisionsfirma eller i en bogholderivirksomhed.

Alle virksomheder - offentlige som private -,organisationer, institutioner, foreninger og lignende skal hvert år udfylde og offentliggøre et årsregnskab, der skal kunne godkendes af en revisor.

 

 

Indhold: