Administration

Controller

Hvad laver en controller?

En controller kan have flere funktioner. Stillingen har ikke faste krav på arbejdsopgaver, og det kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Ofte betegner man controller som et moderne navn for en bogholder, fordi at meget økonomi og regnskabsarbejde i dag foregår elektronisk. Controller er en ubeskyttet titel - som altså ikke kræver en speciel uddannelse for at give adgang til at bruge navnet, derfor bidrager det også til de forskellige arbejdsopgaver, man kan have som controller. En controller kan også kaldes en business controller. Med det menes der, at personen har “kontrol” over forretningens eller virksomhedens økonomi. I nogle virksomheder findes der både en bogholder og en controller, hvor personerne har forskellige ansvarsområder. Oftest får controlleren ansvaret for kreditorerne. I andre virksomheder er controlleren bogholderens overordnede og fører kontrol, med det arbejde som bogholderen udfører.

Når man arbejder med økonomi som controller, kan man arbejde med flere forskellige aspekter af virksomheder og deres økonomi og bogholderi. Man kan arbejde med alt både fra økonomien i organisationen, til salg og markedsføring, virksomhedens produktion samt økonomien i den daglige drift i virksomheden. Her fungerer controlleren ofte som en medarbejder i bogholderiet, hvor de ser på de forskellige posteringer, der foretages i virksomheden.

Controlleren arbejder ofte sammen med andre i virksomheden. Det kan være regnskabsførere, bogholdere, regnskabsassistenter og økonomichefer og andre dele af ledelsen.

De kan også arbejde i den offentlige sektor, hvor de overser de posteringer, der laves på kommunalt, regionalt eller lokalt niveau.

Controllers kan også være med til at udarbejde budgetter og estimater om virksomhedens eller organisationens forbrug eller produktionsomkostninger og andre dele af deres økonomi, der kan kræve budgetter. Derudover samarbejder de med andre regnskabsmedarbejdere samt virksomhedens ledelse om at lave investeringer. Derudover kan de arbejde med de forskellige regnskaber, der laves i virksomheden heri også virksomhedens eller institutionens vigtige årsregnskab. Dette kan minde om nogle af de arbejdsopgaver, som en revisor har, men controlleren har ikke den sammen autorisation, som revisoren har, og kan derfor ikke udfylde den stilling.

Når man arbejder i en produktionsvirksomhed som controller, kan man også arbejde med at lave beregninger på produktionskvoter, produktionsanlæg, nye investeringer og lignende, der kan forbedre den daglige drift og produktion i virksomheden. Dette kan gøres sammen med produktionsledere eller ingeniører.

I en salgsafdeling kan controlleren arbejde med de indtægter og omkostninger, der bruges til markedsføring og salg. Dette betyder også, at der kan arbejde flere controllers i en virksomhed, hvor de kan have hver deres arbejdsområde. De arbejder ofte sammen om at overse de forskellige afdelingers økonomi, og sørge for at de forskellige dele overholder deres budgetter.

En controller kan også arbejde i en logistikafdeling, hvor de arbejder med økonomien bag indkøb og lager samt logistikken af de forskellige produkter.

Controlleren holder også øje med om virksomhedens når de målsætninger, der er lavet på både ugentlig, månedlig og årlig basis.

Arbejdssteder

Controllers kan arbejde flere forskellige steder. Først og fremmest findes controllers i virksomheder, der selv arbejder med deres økonomi, bogholderi og regnskaber. Man kan også være ansat i en virksomhed, der arbejder med at lave bogholderi og regnskaber for andre virksomheder. I sådan et tilfælde beskæftiger man sig med flere virksomheder på en gang, og det er nødvendigt, at man er god til at have et godt overblik, over det man arbejder med.

En controller kan også arbejde i den offentlige sektor og overvåge og bearbejde den daglige drift på et kommunalt eller regionalt niveau.
De kan også arbejde i virksomheder, hvor man laver analyser af virksomheder og institutioners drift, produktionsomkostninger og andre aspekter af deres økonomi. Herefter kommer man med forslag til, hvordan man kan bearbejde analyserne for at forbedre de forskellige elementer.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om jobbet som controller. Først og fremmest er der bogholderen, som enten har helt de samme arbejdsopgaver som controlleren, men som også kan have andre ansvarsområder - og både mere eller mindre ansvar end controlleren.

Der er også andre stillinger, der minder om controlleren; der er for eksempel både regnskabsføreren og regnskabsassistent, der udover at se på virksomhedens bogholderi også beskæftiger sig med det øvrige regnskab.

Ønsker man et andet arbejdsområde, findes der stillinger som bankassistent eller bankrådgiver. Der kan være forskellige krav til stillingerne både uddannelses- og erfaringsmæssigt. Læs mere om dem nedenfor og på deres individuelle sider.

Bankassistent

En bankassistent er en del af de stillinger, der kaldes for bankfunktionærer. Det dækker over de forskellige stillinger, man typisk finder i en bank, og som blandt andet arbejder med kundebetjening og rådgivning af privatkunder eller erhvervskunder. Der er forskellige uddannelseskrav til stillingerne, mens erfaring i banksektoren også kan give flere muligheder.

Bankassistenten har ofte kundekontakt. Det kan for eksempel være ved betjeningsdisken, hvor kunderne kommer for at lave indbetalinger, udbetalinger eller hvis de har spørgsmål til økonomi, budgettering eller noget andet, som banken kan hjælpe med. Det kan for eksempel være valutahævning, forsikringer eller lån. Kan bankassistenten ikke hjælpe, sættes kunden i kontakt med en bankrådgiver. Banken er med til at rådgive kunderne om alt fra lån til hus eller bil og hjælp til budgettering og at skabe en sund økonomi. Bankassistenten kan være med til at løse praktiske opgaver, lave statistikker eller analyser. Man kan også være specialiseret i forskellige områder, der gør, at man på bedre vis kan rådgive sine kunder. Det kan være omkring juridiske sager, lån samt investeringer og aktiehandel

Regnskabsfører

En regnskabsfører arbejder med at lave virksomheders regnskab. I nogle virksomheder er der ansat personer til at lave virksomhedens eget regnskab, mens man i andre virksomheder bruger en ekstern regnskabsmedarbejder og revisor, der ikke tager en fuldtidsstilling. Dette gør man ofte brug af i mindre virksomheder. En sådan regnskabsfører kan være ansat i en bogholdervirksomhed eller i et revisionsfirma, der arbejder med flere virksomheder på én gang.

Alle virksomheder, organisationer og andre både private og offentlige virksomheder skal via lovkrav kunne fremstille et regnskab hvert år, så man kan følge virksomhedernes udvikling, og så der ikke opstår svindel.