Administration

Controller

Hvad laver en controller?

En controller kan have flere funktioner. Stillingen har ikke faste krav på arbejdsopgaver, og det kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Ofte betegner man controller som et moderne navn for en bogholder, fordi meget økonomi og regnskabsarbejde i dag foregår elektronisk. Controller er en ubeskyttet titel - som altså ikke kræver en speciel uddannelse for at give adgang til at bruge navnet. Derfor bidrager det også til de forskellige arbejdsopgaver, man kan have som controller. En controller kan også kaldes en business controller. Med det menes der, at personen har “kontrol” over forretningens eller virksomhedens økonomi. I nogle virksomheder findes der både en bogholder og en controller, hvor personerne har forskellige ansvarsområder. Oftest får controlleren ansvaret for kreditorerne. I andre virksomheder er controlleren bogholderens overordnede og fører kontrol med det arbejde, som bogholderen udfører.

Når man arbejder med økonomi som controller, kan man arbejde med flere forskellige aspekter af virksomheder og deres økonomi og bogholderi. Man kan arbejde med alt både fra økonomien i organisationen, til salg og markedsføring, virksomhedens produktion samt økonomien i den daglige drift i virksomheden. Her fungerer controlleren ofte som en medarbejder i bogholderiet, hvor de ser på de forskellige posteringer, der foretages i virksomheden.

Controlleren arbejder ofte sammen med andre i virksomheden. Det kan være regnskabsførere, bogholdere, regnskabsassistenter og økonomichefer og andre dele af ledelsen.

De kan også arbejde i den offentlige sektor, hvor de overser de posteringer, der laves på kommunalt, regionalt eller lokalt niveau.

Controllers kan også være med til at udarbejde budgetter og estimater om virksomhedens eller organisationens forbrug eller produktionsomkostninger og andre dele af deres økonomi, der kan kræve budgetter. Derudover samarbejder de med andre regnskabsmedarbejdere samt virksomhedens ledelse om at lave investeringer. Derudover kan de arbejde med de forskellige regnskaber, der laves i virksomheden heri også virksomhedens eller institutionens vigtige årsregnskab. Dette kan minde om nogle af de arbejdsopgaver, som en revisor har, men controlleren har ikke den sammen autorisation, som revisoren har, og kan derfor ikke udfylde den stilling.

Når man arbejder i en produktionsvirksomhed som controller, kan man også arbejde med at lave beregninger på produktionskvoter, produktionsanlæg, nye investeringer og lignende, der kan forbedre den daglige drift og produktion i virksomheden. Dette kan gøres sammen med produktionsledere eller ingeniører.

I en salgsafdeling kan controlleren arbejde med de indtægter og omkostninger, der bruges til markedsføring og salg. Dette betyder også, at der kan arbejde flere controllers i en virksomhed, hvor de kan have hver deres arbejdsområde. De arbejder ofte sammen om at overse de forskellige afdelingers økonomi, og sørge for at de forskellige dele overholder deres budgetter.

En controller kan også arbejde i en logistikafdeling, hvor de arbejder med økonomien bag indkøb og lager samt logistikken af de forskellige produkter.

Controlleren holder også øje med om virksomheden når de målsætninger, der er lavet på både ugentlig, månedlig og årlig basis.

Hvor arbejder en controller?

Controllers kan arbejde flere forskellige steder. Først og fremmest findes controllers i virksomheder, der selv arbejder med deres økonomi, bogholderi og regnskaber. Man kan også være ansat i en virksomhed, der arbejder med at lave bogholderi og regnskaber for andre virksomheder. I sådan et tilfælde beskæftiger man sig med flere virksomheder på en gang, og det er nødvendigt, at man er god til at have et godt overblik over det, man arbejder med.

En controller kan også arbejde i den offentlige sektor og overvåge og bearbejde den daglige drift på et kommunalt eller regionalt niveau.
De kan også arbejde i virksomheder, hvor man laver analyser af virksomheder og institutioners drift, produktionsomkostninger og andre aspekter af deres økonomi. Herefter kommer man med forslag til, hvordan man kan bearbejde analyserne for at forbedre de forskellige elementer.

Lignende stillinger

Der findes flere forskellige stillinger, der minder om jobbet som controller. Først og fremmest er der bogholderen, som enten har helt de samme arbejdsopgaver som controlleren, men som også kan have andre ansvarsområder - og både mere eller mindre ansvar end controlleren.

Der er også andre stillinger, der minder om controlleren; der er for eksempel både regnskabsføreren og regnskabsassistenten, der udover at se på virksomhedens bogholderi også beskæftiger sig med det øvrige regnskab. Læs mere om regnskabsføreren og regnskabsassistenten på deres individuelle sider. 

Indhold: