Administration

Administration d√¶kker forskellige kontoropgaver. Det er meget forskellige stillinger, der findes i branchen, og der er rig mulighed for at pr√łve forskellige arbejdsomr√•der. De fleste administrative stillinger kr√¶ver en kontoruddannelse. Man udvikler, analyserer og tager ansvar i stillingerne, og mange af dem kr√¶ver stor loyalitet og √¶rlighed. Stillingerne i branchen er ofte bundet til et skrivebord og et kontor eller kontormilj√ł, og man har rig mulighed for at skabe relationer til sine n√¶rmeste kollegaer. Der er forskel p√• almen administration og offentlig administration, og de forskellige brancher kan sagtens have forskellige kvalifikations- og uddannelseskrav.
Administration Icon

Hvad er administration?

Man finder administration mange forskellige steder. Lige fra de mindste et-mands-virksomheder til internationale organisationer og i det offentlige. Her arbejder man med alt fra administrative opgaver som regnskab, forskellige sekret√¶ropgaver, bogf√łrsel og meget andet. Man arbejder ofte med mennesker og opgaver, der omhandler andre personer i virksomheden eller organisationer.

Nogle af de opgaver, der findes, i administration kan være planlægningsopgaver til forskellige projekter eller begivenheder, udviklingsopgaver om virksomheden, personer eller produkter samt driftsopgaver, der er vigtige i den daglige og fremtidige drift af en virksomhed.

Administration kan være meget forskellige virksomhederne imellem, hvor nogle administrative opgaver er styret af regler og lovgivninger, mens andre blot handler om at sikre en sikker og konstant drift af virksomheden eller organisationen.

Arbejder man med administration i det offentlige, opn√•r man stor viden om alt fra finansiering, politik, bureaukrati samt de forskellige metoder og teorier, der er n√łdvendige for at f√• en stor sektor til at fungere for b√•de arbejdende og borgere.

Ledere, sekret√¶rer og mange andre arbejder med virksomhedernes organisation og opbygning samt den daglige arbejdsgang, mens der ogs√• er opgaver som at ans√¶tte og videreuddanne og opl√¶re personale, tilrettel√¶ggelse af den daglige drift herunder produktion og udf√łrelse af arbejdsopgaver samt rapportering og meget andet. De forskellige administrationsjob findes i n√¶sten alle brancher og sektorer, og det er disse, der har det fulde overblik over virksomheden. HR og personaleadministration, revision, r√•dgivning, juridisk bistand og meget andet er en stor del af det administrative arbejde.

Områder

Der findes mange forskellige omr√•der, hvor man kan besk√¶ftige og specialisere sig, n√•r man arbejder med administrativt arbejde. Dette kan for eksempel v√¶re HR, der ogs√• st√•r for Human Resource. Her arbejder man blandt andet med rekruttering og administration af menneskerne i en virksomhed. Her er fokus p√• menneskelig kontakt, og det er denne del som medarbejdere g√•r til, hvis de har problemer eller andre ting, der er relevante for virksomhedens daglige gang. Man kan ogs√• arbejde med velf√¶rd, hvor man ofte arbejder p√• sygehuse eller andre offentlige institutioner, herunder kommunerne, hvor fokusset er p√• at skabe og formidle kontakt mellem for eksempel l√¶ger og patienter. Man arbejder ogs√• med kommunikationen mellem sygehusene, l√¶gerne og patienter samt andre offentlige institutioner. Besk√¶ftigelsesindsats styres ogs√• af administration, hvor en del af arbejdet foreg√•r i kommunerne og i jobcentrene, hvor man skal have stor menneskeviden samt forst√•else for menneskers tankegang, jobs og meget andet. Man kan ogs√• arbejde med administration i uddannelses- og erhvervsvejledning, hvor man fokuserer p√• uddannelsen af borgerne samt at f√• mennesker f√łrt hensigtsm√¶ssigt rundt i systemet. Arbejder man med √łkonomi, er fokusset p√• finansiering, regnskab og bogholderi. Dette er administrative opgaver, der b√•de findes i den offentlige og private sektor og er en stor del af virksomhedernes dagligdag. Det er her, at man sikrer at hele virksomheden eller institutionen er p√• rette kurs og f√łlger de budgetter, planer og lignende, der er sat op for virksomheden eller sektoren.

I den offentlige sektor kan man arbejde med skatter og afgifter, hvor man har stor viden om b√•de tal, √łkonomi og lovgivning p√• skatteomr√•det, og ens opgaver kan for eksempel v√¶re at gennemg√• regnskaber og rapporter samt se p√• skattetal og udvikling.

F√¶lles for alle de forskellige omr√•der er, at de kr√¶ver stort overblik, samt at man skal have √łje for de regler og lovgivninger, der findes, mens man er pr√¶cis og direkte i de opgaver, som man udf√łrer. Der er menneskelig kontakt i mange af stillingerne, hvilket ogs√• kr√¶ver, at man har forst√•else og empati for sine medmennesker.

En vigtig del af det administrative arbejde er, at man har viden - enten i begr√¶nset eller stort omfang afh√¶ngigt af sit omr√•de - om jura, √łkonomi og organisation, for at man kan l√łse de administrative opgaver, der bliver sat. Dette kan v√¶re alt fra at tr√¶ffe beslutninger, udvikle ideer og produkter, analysere og vurdere sager samt tage ansvar for alt det ovenst√•ende.

Hvor arbejder man med administration?

Man arbejder med administration i de fleste brancher og p√• mange forskellige niveauer. Dette betyder ogs√•, at der findes administrationsopgaver i alt fra den lille bager p√• hj√łrnet, til den mellemstore virksomhed, i Forsvaret mange andre steder.

Is√¶r i den offentlige sektor er administration en stor del af den daglige drift af vores samfund. Dette betyder ogs√•, at man st√łder p√• administration i n√¶sten alle afdelinger af offentlig administration i landet. Det ber√łrer alt fra uddannelse og arbejdss√łgning, til familielivet, idr√¶t, samfundsgrupper, jura og meget andet. Det handler derfor b√•de om sociale forhold og politiske forhold, der indeb√¶rer, hvordan vi kommunikerer og f√¶rdes mellem hinanden - til hvorfor og hvordan. Hele vores hverdag er bygget op omkring nogle af de vigtige opgaver, som man har i den offentlige administration og forvaltning. I den offentlige sektor er administrationen delt op i tre forskellige niveauer, der hver is√¶r l√łser nogle forskellige opgaver. Det er staten - ogs√• kaldet det nationale, det regionale, som er de fem forskellige regioner, og kommunerne - ogs√• kaldet det lokale. De forskellige opgaver bliver styret og uddelt af Folketinget, der selv styrer de forskellige direktorater, ministerier og styrelser.

Statens administrative opgaver dækker hovedsageligt de forskellige sociale sikringsordninger. Herunder har vi dagpenge, SU, AMB og meget mere. Det er også de forskellige ungdomsuddannelser for eksempel gymnasierne. Derudover styrer de dele af vejnettet, der ikke styres af kommunerne. For eksempel de store broer og motorvejene.

Det er regionerne, der administrerer driften af sygehusene og de dele, der ligger under. Dette er for eksempel speciall√¶gerne, psykiatrien og andre dele. Det er ogs√• regionerne, der tager opgaverne, der fokuserer p√• det sociale omr√•de samt udviklingsplanerne i regionen. Dette kan for eksempel v√¶re milj√łet og naturen, de forskellige institutioner, udsatte grupper, uddannelse, trafik og meget andet.

De administrative opgaver, som tilh√łrer kommunerne, er de mindre dele af uddannelses- og sundhedsv√¶snet. Dette er for eksempel folkeskolerne og de forskellige pasningstilbud som b√łrnehaver, fritidshjem og vuggestuer. Det er ogs√• dem, der har det administrative ansvar omkring direkte skatter, kontrol af milj√ł og √¶ldreomr√•det.

Andre dele som kommunerne selv administrerer er brandv√¶snet, b√łrnetandplejen og administration og integration af flygtninge og asylans√łgere. Nogle af disse dele bliver dog ogs√• styret sammen med regionerne og Staten.