Sygdom blandt medarbejdere - sådan håndterer du det

Selvom det selvfølgelig ville være dejligt, hvis dine medarbejdere altid var sunde og raske, kan immunforsvaret svigte fra tid til anden. I nogle tilfælde er der tale om længerevarende sygdom, og det kan påvirke driften af firmaet betydeligt. Her kan du læse anden del af vores miniserie vedrørende mangel på medarbejdere, og hvordan man håndterer det.

Rikke Mathiasen

Skrevet af: Rikke Mathiasen (01-08-2019)
Læsetid: 4
Kategori: Erhvervsdrivende

Effekt af fraværende medarbejdere

Langt de fleste erhvervsdrivende kan nikke genkendende til, at det er frustrerende, når ens fastansatte mangler grundet sygdom. Det er selvsagt ikke noget, som medarbejderen kan gøre for, men det kan kompromittere virksomhedens drift. 

Hvis en ansat er langtidssygemeldt, vil vedkommendes opgaver og ansvarsområder skulle varetages på anden vis, og det kan være en udfordring at få puslespillet til at gå op. 

Pålægger man andre medarbejdere den sygemeldtes opgaver, kan det gå ud over trivslen på arbejdspladsen da:

  1. Arbejdsbyrden for den eller de ansatte vil blive forøget.

  2. Følelsen, af at egne arbejdsopgaver bliver forsømt, kan være stressende.

  3. Der kan være tale om arbejdsopgaver, som medarbejderen ikke har forstand på, hvilket kan frembringe følelsen af at være utilstrækkelig.

Det er altså på sigt ikke optimalt at sætte de resterende ansatte til at varetage vedkommendes opgaver og ansvarsområder.

 

Brug en vikar

I stedet for at belaste dine medarbejdere og forringe trivslen giver det i de fleste tilfælde meget bedre mening at benytte dig af en vikar, hvis du har en ansat, som er langtidssygemeldt. 

Hvis du derimod tilkalder en kvalificeret vikar til at dække ind, kommer du uden om alle ovenstående dilemmaer og opnår bedst mulige resultat under medarbejderens sygdom. 

Vikarløsninger er gode, fordi man kan få dækket sit behov for arbejdskraft uden at være bundet til vikaren, når hjælpen ikke længere ønskes. I dette tilfælde vil der ofte være tale om et tidsbegrænset men længerevarende vikariat, hvor det er indforstået mellem begge parter, at suppleanten ‘kun’ er ansat så længe sygemeldingen vare. 

Bruger du en vikar til at varetage den sygemeldtes opgaver og ansvarsområder, sikrer du at opretholde trivslen på arbejdspladsen, da firmaet vil køre på samme niveau som ellers, og opgaverne vil blive udført i rette kvalitet.

Med en vikar står du ikke selv med uforudsete lønomkostninger til vedkommende, da bureauet står for at dække disse. Herunder er løn under sygdom og pension.

 

Hvordan finder jeg en vikar?

Hvis du ønsker at benytte dig af en vikar til en sygemelding, vil klart den bedste og nemmeste løsning være at kontakte et professionelt vikar- og rekrutteringsbureau. De arbejder hver dag med at matche kvalificerede kandidater til ledige stillinger og har derfor den ekspertise, der skal til for at finde den rette kandidat til din virksomhed. 

Alt afhængig af branche og type af stilling vil der enten være behov for en ufaglært eller faglært vikar. Det er vigtigt, at du har styr på hvilke arbejdsopgaver og ansvarsområder, vedkommende vil skulle varetage, for deraf ved bureauet, hvilke kompetencer, den vikar som de sender ud, skal have. 

Efter opstartet samarbejde med et kompetent vikar- og rekrutteringsbureau behøver du ikke selv at gøre noget aktivt for at finde en afløser. Bureauet vil stå for at sende en kandidat ud med rette kvalifikationer til det aftalte tidspunkt, og heraf burde forløbet køre på skinner. 

Du kan læse mere om Kandidaternes vikarservice ved at følge dette link. 

 

Er dine medarbejdere ofte syge?

Ovenstående er løsningen for, når det allerede er gået galt, men det bedste ville jo være, hvis det slet ikke kom så vidt. Derfor skal du overveje, om der er nogle ting, som du kan ændre internt i virksomheden, hvis du ofte oplever, at dine ansatte bliver syge. 

Årsagen til meget sygdom kan nemlig forebygges ved at se på de ting, som primært er årsag til, at folk melder sig syge. Har du tilbud om sund mad, motion og fysioterapi på arbejdspladsen, angriber du problemerne, før de opstår. En undersøgelse lavet for Ledernes Hovedorganisation viser, at arbejdspladser med førnævnte forhold, oplever én sygedag mindre pr. medarbejder, end arbejdspladser hvor det modsatte er tilfældet.

Du kan altså direkte påvirke antallet af sygedage, som dine ansatte har, ved at tage forebyggende sundhedsinitiativer i brug. Dog er det ikke nok at se på direkte sundhed, da en del fravær kan skyldes trivslen på arbejdspladsen. For at øge trivslen skal du altså skabe et godt og trygt arbejdsmiljø. Her kan du blandt andet se på:

  • Omgangstonen på arbejdspladsen

  • Er der mulighed for og plads til personligt samt faglig udvikling?

  • Har dine medarbejdere indflydelse på egne opgaver?

  • Ledelsesformer baseret på dialog og samarbejde

Hvis du gør brug af ovenstående tiltag, betyder det selvfølgelig ikke, at du kan sikre dig mod sygdom, men du har god mulighed for at sænke sygefraværet i din virksomhed.

Desuden kan læse mere om fraværende ansatte i forhold til ferie og barsel i vores mini-series to andre afsnit ,ved at følge nedenstående links:

Læs om at sikre driften i ferieperioderne her.

Læs om håndtering af barsel blandt medarbejdere her.