Skriv et jobopslag der fanger

De fleste erhvervsdrivende kender til kampen med at finde de rigtige medarbejdere. En af udfordringerne kan være, at der i øjeblikket ikke er mange ledige på arbejdsmarkedet, og derfor er der mange ledige stillinger og få til at varetage dem. Tricket er altså at fange de rigtige jobsøgendes interesse, så du kommer i kontakt med de rette kandidater til stillingen. Første skridt på vejen er at skrive en attraktiv jobannonce. Herunder finder du en guide til, hvordan du skriver et jobopslag, som sætter dig i forbindelse med dine nye medarbejdere.

Rikke Mathiasen

Skrevet af: Rikke Mathiasen (17-07-2019)
Læsetid: 6 min.
Kategori: Rekruttering

Hvorfor er jobopslaget vigtig for din ansættelsesprocess?

I øjeblikket er der høj konkurrence om kandidaterne på arbejdsmarkedet, fordi ledighedsprocenten er meget lav. Bolden er altså på medarbejdernes banehalvdel, og derfor er det nødvendigt, at du kan tilbyde gode forhold for at holde på og ansætte medarbejdere.

Men før du kommer så langt, skal du i kontakt med kvalificerede kandidater til din ledige stilling. Og hvordan gør man det? Først og fremmest skal du tiltrække opmærksomhed til jobbet. Et godt skridt på vejen er ved at skrive en jobannonce, som gør at stillingen virker indbydende, og som får de rigtige kandidater til at ansøge jobbet. Det kan være udfordrende, da der netop er mange om buddet, og dit jobopslag kan komme til at drukne i mængden.

Man ser ofte, at annoncer for de samme stillingsbetegnelser ligner hinanden så meget, at det kan være svært at se forskel. Derfor bliver dit opslag nødt til at skille sig ud. Annoncen skal altså have blikfang og være interessant samt virke indbydende for læseren. At udforme det helt rigtige stillingsopslag er essentielt for at tiltrække din næste medarbejder.

 

Hvad indeholder den gode jobannonce?

Når du skal skrive dit jobopslag, er det vigtigt, at du målretter det efter den type medarbejder, som du søger samt formår at give et klart billede af hvilken slags virksomhed og stilling, der er tale om. Ellers vil du få langt flere irrelevante ansøgninger, hvor det enten er personer, som ikke har de rette kompetencer, der søger jobbet, eller personer der enten ikke ønsker denne type stilling eller at arbejde for pågældende virksomhed. Så undgå de fleste misforståelser fra start ved at have de rette oplysninger med i annoncen.

 

Relevant information

Der er forskel på hvilke informationer hver enkelte person vægter højest i en jobannonce, men jo flere oplysninger du kan give læseren om stillingen, jo bedre stiller du både dig selv og dem, som overvejer at søge jobbet. Du kan blandt andet medtage følgende informationer:

  • Hvilken type virksomhed er der tale om, og hvilket produkt eller hvilken serviceydelser tilbyder i? 

  • Arbejdspladsens placering. Denne behøver ikke nødvendigvis at ligge fast, og er dette tilfældet bør det også nævnes

  • Hvilke arbejdstider er der tale om. Der kan være dags-, aften-, og natarbejde. Desuden vil de fleste sætte pris på at blive informeret om, hvis der indgår weekendarbejde i stillingen

  • Beskrivelse af arbejdsopgaver og ansvarsområder. Hele 80% mener at dette er en væsentlig faktor i forhold til jobopslag, og derfor bør du lægge stor vægt i at dette element fremgår tydeligt i annoncen

  • 58% går op i, at der er en tydelig beskrivelse af, hvilke kompetencer der er krævet, for at man kan varetage jobbet

  • Beskrivelse af virksomhedskulturen er vigtigt for 27%, og derfor kan det være en god idé, at beskrive eksempelvis hvorvidt arbejdspladsen rummer humor, har en mere seriøs tilgang til tingene eller måske er et mix. 

  • 23% mener, at en tydelig beskrivelse af succeskriterierne for stillingen er vigtig i et jobopslag.

  • Følger der nogle goder med stillingen som eksempelvis firmabil, sikkerhedssko eller noget helt tredje, der giver værdi for ansøgeren?

  • Hvornår er der opstart? Hvis dette er hurtigst muligt, er det en fordel at nævne, da ansøgerne hermed ved, at det haster. 

Samlet set vil 14% gerne have, at lønnen står angivet i annoncen. Dette kan være svært at benævne, da der i nogle tilfælde vil være tale om løn i forhold til vedkommendes kvalifikationer, men da kan dette nævnes i opslaget. 20% af ledere ønsker oplysninger omkring virksomhedens strategi, og 16% af ledere vil gerne høre noget om lederens ledelsesstil.

 

Målrettet indhold 

Før du skriver jobopslaget, bliver du nødt til at have en klar idé om, hvilken type medarbejder du ønsker at ansætte til stillingen. Herunder skal du klarlægge dig både hvilke personlige kvalifikationer og faglige kompetencer, vedkommende skal besidde. 

Gør dig desuden overvejelser om, om du søger en bestemt persontype, som eventuelt mangler på arbejdspladsen til at supplerer de andre medarbejdere. Hvis du ikke ved, hvilke persontyper du i forvejen har ansat, kan det være en fordel at gøre brug af en DiSC-analyse til at klarlægge dette. 

Fordi at der som tidligere nævnt netop er forskel på, hvad den individuelle person finder mest vigtigt i en jobannonce, bliver du nødt til at målrette dit indhold. Derfor bliver du nødt til at undersøge, hvad der er vigtigt for lige netop din målgruppe i forhold til et stillingsopslag. 

Eksempelvis viser det sig, at en tydelig beskrivelse af succeskriterierne i jobbet er vigtigere for personer mellem 18-34 år samt akademikere, hvorimod de personer med en kortere uddannelse generelt er langt mere interesserede i, at lønnen fremgår klart af jobannoncen.

Der er også forskel på om du ønsker primært at henvende dig til mænd eller kvinder, hvor førstnævnte er mere interesserede i at læse om strategien og succeskriterier end sidstnævnte. Til gengæld går kvinder mere op i at høre om arbejdsopgaverne i stillingen, hvilke krav der er til deres kompetencer og lønnen for jobbet.

 

Hvordan skriver man stillingsopslaget?

9% synes, det er vigtigt, at jobopslaget er originalt formuleret, og derved ikke blot er en tekst, som er kopieret fra lignende stillingsopslag. Det kan virke som en mindre procentdel, der går op i originaliteten af annoncen, men hvis din næste medarbejder gemmer sig blandt de 9%, ville det være ærgerligt at gå glip af deres ansøgning, bare fordi du ikke prioriterede at bruge lidt længere tid på jobopslaget.

Din jobannonce bør have en kort og præcis overskrift, hvor læseren lynhurtigt kan vurdere, om stillingen passer til vedkommendes ekspertisefelt. I overskriften skal du altså benævne stillingsbetegnelsen og gerne det område, jobbet skal udføres i, da distancen til og fra arbejdspladsen er en vigtig faktor for nogle. Søger du ufaglært arbejdskraft, er det også en fordel at nævne dette allerede i overskriften, da det fungerer godt som blikfang. 

Herefter bør du have en kortere teaser tekst, som gør læseren interesseret i at vide mere om stillingen og dykke længere ned i opslaget. Det gør du eksempelvis ved kort at komme ind på nogle meget specifikke kvalifikationer, som du leder efter samt ved at nævne nogle af de umiddelbare fordele ved arbejdspladsen. Prøv her at komme ind på de ting som din målgruppe prioritere at læse om i et stillingsopslag. 

Derefter er det tid til en mere uddybende beskrivelse af jobbet, hvor du kommer godt ind omkring alle relevante informationer. Lav eventuelt en opsummering af jobopslaget med en eller flere punktlister nederst, hvor du kort punkterer eksempelvis ‘hvad forventer vi af dig’ og ‘hvad kan du forvente af os’. 

Slut af med at oplyse hvordan du ønsker at modtage ansøgninger og CV, samt at oplyse hvis der er en ansøgningsfrist på stillingen.