BLIV RINGET OP
Erhvervsdrivende

Af Julie Hægstad 26.02.2020

Hvad er god ledelse, og hvordan opnår du det?

God ledelse er det enhver leder, medarbejder og virksomhed gerne vil opnå. Men hvad skal der til, for at kunne lede i god stil? Det kan være svært præcist at finde ud af. Derfor har vi her samlet flere tips, der kan hjælpe dig til at blive en bedre leder.

Derfor er ledelse så vigtigt

Vidste du, at 30% af de jobskifte der sker i Danmark, sker med baggrund i dårlig ledelse - eller oplevelse af samme?

Der er mange gode grunde til at være og blive en god leder. Først og fremmest kræver det godt lederskab at have engagerede og glade medarbejdere og derigennem også et godt produkt eller en god service i sidste ende. 

Mange af grundene er åbenlyse, men derfor kan det stadig være svært som leder at finde den rette balance mellem den fulde kontrol og den mere tilbagestående leder, der lader medarbejderne medbestemme. For hvordan skal man lede med den fulde kontrol og overblik og samtidig være nede på jorden og lyttende i forhold til medarbejdernes ønsker og ideer? Denne svære balance kommer vi ind på i dette blogindlæg. Her kommer derfor nogle gode råd til, hvordan du bliver en bedre leder, og hvordan du leder på allerbedste vis. 

En ny type leder

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at der er opstået et behov for en ny type leder i dag. Fordi vi ser så stor en udvikling i forhold til information og teknologi, er der sket en stor ændring i samfundet og i de markeder, der findes der. Det gør, at mange nyere virksomheder skyder op med medarbejdere, der ikke er vant til de gamle lederroller, som ofte udelukkende giver direkte ordrer. Den nye form og samfund kan kræve en ny type af leder, der ikke kun afgiver ordrer, men også har fokus på dialog, ærlighed, konflikthåndtering, trivsel osv. Disse nye fokuspunkter er også en vigtig del af de følgende råd om god ledelse. 

Situationsbestemt ledelse

Det vigtigste en leder skal kunne, er at forme sin ledelse til den enkelte medarbejder. Det kommer også i tråd med den ovenstående nye type af leder, der har mere fokus på dialog, trivsel osv. Det er nemlig med til at skabe en bedre ledelse for alle parter. For at kunne gøre dette, kan man eksempelvis bruge ledelsesfilosofien “situationsbestemt ledelse”, hvor situationen og den enkelte medarbejder er i fokus. Situationsbestemt ledelse skaber en sammenhæng mellem medarbejderens kompetencer og engagement.

Situationsbestemt ledelse kan bruges som et værktøj og er også kendt som ”De fire ledelsesstile”. De fire ledelsesstile passer på den enkelte medarbejders udviklingsniveau i forhold til en bestemt opgave. Der er nemlig forskel på, om en medarbejder er nybegynder i forhold til en bestemt opgave, hvor kendskabet er begrænset, men vedkommende brænder for at prøve noget nyt, eller om det er en medarbejder, der opdager, at opgaverne er sværere eller mindre interessante end vedkommende troede. Der er altså forskel på forholdet mellem kompetence- og engagementniveau alt afhængig af, hvilken medarbejder du har fat i. Der kan derfor være forskel på, om man som leder skal give meget eller lidt instruktion eller meget eller lidt støtte. De fire ledelsesstile er altså baseret på netop dette:

  • Den delegerende ledelsesstil 

  • Den støttende ledelsesstil 

  • Den coachende ledelsesstil 

  • Den instruerende ledelsesstil 

Lederen skal altså lede enten støttende eller instruerende, alt efter hvilken medarbejder han har at gøre med. Formålet med hver enkelt ledelsesstil er, at medarbejderen kender opgaverne godt og har den nødvendige erfaring til at kunne tage selvstændige initiativer og opnå motivation gennem de resultater, han/hun skaber. Situationsbestemt ledelse kan altså være en god måde at få medarbejderen til at yde sit bedste i forhold til sine kompetencer og engagement. 

Kommunikation og lytteevne

Lidt i tråd med den førnævnte situationsbestemte ledelse, er det vigtigt med god kommunikation mellem medarbejdere og ledelsen. Herunder gælder især, at du som leder træder et skridt tilbage og lytter til medarbejdernes ønsker og ideer og er oprigtig og interesseret i det der bliver sagt. Det er den eneste måde, hvorpå du kan finde ud af, hvad der egentlig foregår i virksomheden. Det er samtidig en vigtig pointe, når det gælder medarbejdernes engagement. Det er vigtigt, at medarbejderen også føler, at vedkommende bliver hørt. Det er også en fordel, idet lederen alene ikke kan stå med alle beslutningerne og ideerne. Gennem medarbejdernes ideer, der er baseret på anderledes baggrunde og uddannelser end dine egne, kan du som leder få et frisk pust, nye ideer og flere vigtige inputs. 

Sæt tydelige rammer

Under kommunikation hører også klare forventninger. For intet er mere stressende end uklare forventninger, så det er vigtigt med en god forventningsafstemning og klar kommunikation, når det gælder arbejdsopgaver, beslutninger osv. Du skal som leder derfor kunne kommunikere tydeligt om alle arbejdsopgaverne, så alle ved, hvad de skal og hvorfor. Herunder kan det også være en fordel at forklare de økonomiske eller eventuelle politiske rammer på området, så medarbejderne forstår baggrunden for arbejdet. Generelt er det vigtigt, at lederen er klar og tydelig i de opsatte rammer og opgaver, så medarbejderne er fuldstændig med på, hvad de skal lave. På den måde undgår man forvirring og misforståelser. 

Gå forrest

Sidst men ikke mindst handler god ledelse om at føre vejen og gå forrest. Det er ikke rocket science, men mange tror måske det betyder, at lederen udelukkende skal bestemme hvor vejen skal gå hen og afgive ordrer. Men det handler ligeså meget om, at du som leder skal være det gode eksempel, så medarbejderen vil følge dig. Ledelse handler derfor ikke om at dirigere personer fra et sted til et andet, men at gå forrest, så de kan se, hvor de skal gå hen.

Nu har du fået flere god værktøjer og råd til at lede på allerbedste vis. Det vigtigste er at holde balancen mellem det at gå forrest og samtidig tage højde for den enkelte medarbejder, som vi så det i den situationsbestemte ledelse. 

Du kan desuden læse mere om, hvad du som leder skal gøre, når dine medarbejdere er syge, på ferie eller på barsel i vores tidligere blogindlæg til erhvervsdrivende.