BLIV RINGET OP
Rekruttering

Af Julie Hægstad 15.04.2020

Brug cases i din rekruttering og undgå at hyre den forkerte

Når du skal finde din nye medarbejder, er det vigtigt, at du ved hvad kandidaten kan, så du ikke ender med at hyre en, der ikke har de rette kompetencer. Derfor kan det være en fordel at teste personen, så både kandidaten og arbejdsgiveren kan føle sig sikre i den kommende ansættelse. Her er en case helt ideel.

Hvorfor skal man bruge cases i rekruttering?

23% af danske virksomheder mener, at deres rekrutteringsproces gik alt for hurtigt, og at de ikke fik afdækket det faglige niveau godt nok. 

Den hurtige proces og det manglende faglige niveau kan siges at hænge sammen. For hvis rekrutteringsprocessen er gået for hurtigt, har der ikke været tid til at undersøge kandidatens kompetencer grundigt nok. Så kan man i princippet ikke vide, om personen har de kompetencer, man leder efter. Derfor kan det være helt oplagt med en case i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Så kan man helt konkret få afklaret, om kandidaten kan finde ud af en specifik opgave, som kunne være identisk med en opgave fra jobbet. 

Hvad er en case helt præcist?

En case kan bruges før og under jobsamtalen, som en del af rekrutteringsprocessen. Casen er en konkret og realistisk opgave, der tager udgangspunkt i virksomheden og relaterer sig til det job, som kandidaten søger. Det kan være en problemstilling, som eksempelvis har været en udfordring i hverdagen eller tidligere på arbejdspladsen eller i den specifikke stilling. Casen kan bruges til at afdække kandidatens faglige og til dels også personlige kompetencer.

Fordele ved at bruge cases i rekruttering

Der kan som sagt være mange fordele i at bruge en form for case i rekrutteringsprocessen. Som nævnt tidligere, er fordelen først og fremmest at få valgt den rigtige kandidat fra start. Så er du sikker på, at kandidaten kan klare de opgaver der bliver stillet, inden vedkommende starter på arbejdet. En anden fordel kan også være, at kandidaten selv bliver afklaret med, hvad det er for nogle opgaver, han/hun kan forvente at få på arbejdet. Så kan kandidaten også selv vurdere, om det overhoved er noget, som vedkommende har lyst til at arbejde med og kan finde ud af at arbejde med. Brugen af en case kan altså både være en fordel for virksomheden og kandidaten. 

3 typer af cases

Der findes flere forskellige typer af cases, som man kan bruge i rekrutteringen. Der findes både den skriftlige, mundtlige og den forberedte case. Alt afhængigt af, hvilken type af virksomhed I er, og hvad jobbet indebærer, kan typen af case også variere. Hvis I for eksempel leder efter en programmør eller tekstforfatter, kan det være en fordel med en skriftlig eller forberedt test, idet deres arbejdsopgaver ofte vil foregå skriftligt eller over computeren. Hvis du til gengæld skal ansætte en sælger, kan det være en god ide at lave en mundtlig case, hvor kandidaten kan afprøve et sælger-scenarie eller lignende. 

Den skriftlige case til jobsamtalen

Den skriftlige case er en mindre opgave, der bliver givet til selve jobsamtalen. Ansøgeren får nogle minutter til at forberede sin opgaveløsning. Herefter fremlægger kandidaten sin besvarelse til jobsamtalen. Den skriftlige case viser derfor kandidatens evne til at analysere, løse og fremlægge en konkret problemstilling. Denne løsning viser desuden, hvordan kandidaten arbejder under pres. 

Den mundtlige case til jobsamtalen

Den mundtlige case består af nogle spørgsmål eller scenarier, som intervieweren har forberedt på forhånd. Her kender kandidaten altså ikke til casen før han/hun ankommer til jobsamtalen. Derfor kan man teste kandidatens evne til at vise sine umiddelbare faglige kompetencer. Sammen med vurderingen af kandidatens faglige kompetencer, kan man også bruge den mundtlige case til at vurdere kandidatens præsentationsevne i en spontan situation. Her er metoden altså lige så vigtig som resultatet af testen. 

Den hjemmefra forberedte case

Den forberedte case giver kandidaten mulighed for at forberede sig hjemmefra. Casen består af en nogle siders casebeskrivelse, hvor der er knyttet nogle spørgsmål til. Casen sendes ofte til kandidaten i god tid før jobsamtalen. Nogle virksomheder foretrækker at modtage besvarelsen på skrift, mens andre virksomheder ønsker en mundtlig fremlægning af opgaveløsningen til jobsamtalen. Den kan derfor være en kombination af den skriftlige og mundtlige case. 

Sådan laver du en case

Det første du/I skal gøre er at finde ud af, hvilken en af de ovenstående cases, der passer bedst til jeres stilling. Her er det essentielt at finde ud af, hvad I ønsker at få ud af casen. Herunder er det især vigtigt at finde ud af, hvilke kompetencer, der skal i spil. Ud fra dette, skal det besluttes, hvad casen skal handle om helt konkret. Her skal I overveje, om det skal det være en uløst udfordring, virksomheden står overfor, en konkret arbejdsopgave eller et dilemma. 

Casen skal også gerne motivere kandidaten til det kommende job. De metoder som man skal bruge i casen og det den handler om, sender nemlig et kraftigt signal til kandidaten om, hvad der bliver vigtigt i det nye job. Kandidaten bliver derfor allerede i casen set som værende en medarbejder hos virksomheden. Derfor er det også vigtigt at tænke på, hvad casen skal indeholde. 

Har du styr på resten af rekrutteringsprocessen?

Hvis du mangler mere hjælp til rekrutteringsprocessen, kan du læse vores tidligere blogindlæg om, hvordan man skriver et jobopslag og hvordan man afholder en jobsamtale

Du kan selvfølgelig også overlade hele rekrutteringsprocessen til Kandidaterne, der er et vikar-og rekrutteringsbureau, der kan sørge for hele processen for dig.